Direktoru Agencije za sprečavanje korupcije ne odgovora kontrola javnosti!

Komentari Uprave za antikorupcijsku inicijativu i direktora Agencije za sprečavanje korupcije na Predlog poslovnika o radu Savjeta Agencije imaju intenciju da u potpunosti spriječe uvid javnosti u njegov rad, zatvarajući sjednice, zbog, kako se navodi, “prostornih kapaciteta” koji su dati na raspolaganje ovom tijelu.

Nakon uvida u Predlog poslovnika koji nam je dostavljen, a poslije “dotjerivanja” iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu i direktora Agencije za sprečavanje korupcije, pozivamo Savjet Agencije da ne prihvati ove predloge i spriječi potpuno zatvaranje rada ovog tijela za javnost!

Smatramo da je obrazloženje da “javnost rada prostorno neće biti moguće obezbijediti na lokaciji koja je dodijeljena Agenciji”, kao i da se postavlja pitanje da li „prisustvo cjelokupne zainteresovane javnosti cjelishodno u situaciji kada nova institucija počinje sa ovako važnim poslom” upravo skandalozno i vodi daljem obnavljanju zakulisnih radnji i netransparentnosti kojima smo bili svjedoci prilikom samog izbora direktora, kao i pojedinih članova Savjeta. Na ovaj način u potpunosti je onemogućena saradnja Savjeta sa medijima i nevladinim sektorom, pa se postavlja pitanje koji su to ”načelno dogovoreni oblici saradnje sa nevladinim organizacijama” koje je Savjet usaglasio sa NVO predstavnicima na prošloj sjednici, a kako je saopšteno nakon njenog održavanja. Takođe, Predlog poslovnika predviđa da javnost o radu Savjeta informiše predsjednik/ca ovog tijela, što dodatno ograničava transparentnost.

Direktoru Agencije Radonjiću očigledno ne odgovara dalja kontrola, uzimajući u obzir primarnu nadležnost Savjeta da vrši nadzor nad njegovim radom. Najzad, dodatno je problematičan i stav, odnosno komentar Uprave i direktora, po kojem je nejasna ”situacija kada član Savjeta može biti u sukobu interesa”, posebno ako se uzme u obzir način izbora upravo Radonjića.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *