Desetogodišnjica od usvajanja Konvencije UN protiv korupcije

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, učestvovala je na regionalnoj antikorupcijskoj konferenciji zemalja Jugoistočne Evrope u Sarajevu 9. i 10. decembra

Reginalnom konferencijom održanoj u u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine obilježena je desetogodišnjica od usvajanja i otvaranja za potpisivanje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC). Konferenciju su organizvali Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Regionalnim centrom za Evropu UNDP iz Bratislave i Evropskom komisijom. Cilj konferencije bio je revizija antikorupcijskih napora, politika i strategija u zemljama Jugostočne Evrope, unapređenje razmjene informacija, razmjena dobrih praksi između učesnika i identifikovanje oblasti za unapređenje antikorupcijskih aktivnosti. Ovaj događaj okupio je više od 100 relevantnih učesnika, kako predstavnika nacionalnih delegacija iz brojnih državnih institucija , tako i predstavnika međunarodnih ekspertskih organizacija.

Teme konferencije uključile su sledeća pitanja:

  • Značaj međunarodnog Dana brobe protiv korupcije za region,
  • Primjena Konvencije za borbu protiv korupcije u regionu,
  • Preventivne politike borbe protiv korupcije,
  • Monitoring i procjena antikorupcijskih politika,
  • Jačanje krivičnog pravosuđa i represivni odgovor na korupciju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *