Depolitizacija rukovodećih pozicija u državnoj upravi: U službi građana ili partije?

Crna Gora i dalje mora efikasno da radi na sprečavanju politizacije rukovodećih pozicija u svojoj administraciji.

Nešto manje od polovine članova jednog od glavnih tijela vladajuće Demokratske partije socijalista, u vrijeme osnivanja tog tijela 2011. godine, zauzimalo je rukovodeće položaje u državnoj upravi. Skoro jedna desetina članova Glavnog odbora Socijaldemokratske partije, druge članice vladajuće koalicije, takođe je bila na ovim pozicijama.

Dosadašnja primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima nije uspjela da značajnije smanji stepen ove politizacije. Naprotiv, pokazala je mnoge slabosti, od kojih su glavne:

- Nedovoljno precizirani kriterijumi postavljenja i razrješenja, što čini rukovodeće pozicije podložnim među-partijskim cenjkanjima;

- Tzv. “blanko ostavke” predate mandataru za sastav poslednje Vlade, formalno, na osnovu ličnih zahtjeva viših državnih službenika;

- Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji radnih mjesta koji propisuju nizak nivo stručnih kvalifikacija za rukovodeće pozicije;

- Izostanak procjene učinka rukovodilaca u velikom broju državnih organa;

- Slabi institucionalni kapaciteti za očuvanje principa političke neutralnosti državnih službenika;

- Nespremnost rukovodilaca u državnoj upravi da štite svoje prava u skladu sa važećim propisima.

U cilju rješavanja ovih nedostataka, neophodno je ojačati kapacitete ključnih istitucija, izmijeniti i dopuniti zakonodavni okvir ali i ojačati nadzor nad sprovođenjem zakona.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *