Depolitizacija državne uprave

Praksa po kojoj partije na vlasti smatraju da je njihovo pravo da svoje članove imenuju na radna mjesta u okviru državnih struktura je zajednička za sve zemlje u okruženju. Iako su urađeni neki koraci na polju depolitizacije državne uprave u Crnoj Gori a koji uključuju jačanje Uprave za kadrove, usvajanje Strategije reforme javne uprave za period 2011-2016, kao i usvajanje novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima krajem jula, neophodno je napraviti dodatan napor za stvaran napredak u tom pravcu.

Situacija u kojoj se mjesta u državnoj upravi raspodjeljuju na osnovu drugih kriterijuma koji ne podrazumijeva kriterijum stručnosti na prvom mjestu, ne može biti dobra za osnaživanje kapaciteta i jačanje kredibiliteta administracije pa je neophodno pokazati stvarno opredjeljenje u pravcu depolitizacije državne uprave. Na taj način ne samo da će se povećati transparentnost izbora kadrova, već će se značajno unaprijediti kvalitet i stručnost rada državnih struktura što je osnovni preduslov za rad moderne administracije. Samo takva državna uprava može ispuniti principe demokratičnosti i zaista odgovoriti na zahtjeve građana koji su im svojim izborom ukazale povjerenje.

Depolitizacija i modernizacija državne uprave je moguća primjenjivanjem jasnih i strogih kriterijuma i transparentne procedure za zapošljavanje; napredovanja u službi na osnovu principa zasluga; snažnim podsticanjem i obezbjeđivanjem stručnog usavršavanja.

Problem na koji Evropska komisija jasno ukazuje iz godine u godinu u izvještajima o napretku Crne Gore, kao i u analitičkom izvještaju koji prati Mišljenje o zahtjevu za članstvo Crne Gore u EU, a tiče se manjka administrativnih kapaciteta, dijelom je uslovljen i snažnom politizacijom državne uprave, koja time obeshrabruje i udaljava kvalitetan kadar. Zbog toga, sve veći broj obaveza koje stoje pred Crnom Gorom na putu pune integracije zemlje u EU, kao i potreba da se na njih adekvatno odgovori, trebalo bi da izvrši pritisak na državnu upravu u pravcu stvarne depolitizacije, racionalizacije i modernizacije javne administracije.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja Instituta alternativa

Komentar koordinatorke istraživanja Instituta alternativa objavljen u listu “Dan” o depolitizaciji državne uprave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *