Da li treba otvarati dosijee ANB-a?

Da li treba otvoriti dosijee ANB-a? Na pitanja odgovara naša Dina Bajramspahić, istraživačica

  1. Da li smatrate da bi ANB trebao otvoriti dosijea, znamo da se to dogodilo u većini zemalja u tranziciji?
  2. Šta mislite da je prepreka tom činu? Da li država ima volje za tim?
  3. Šta uraditi ako se to ne desi?

Mislim da nema jednostavnog odgovora na pitanje da li treba otvoriti dosijea ANB i da je neophodan širi društveno konsenzus oko toga da li je to potreba našeg društva.

Pozitivna strana bi bila suočavanje sa prošlošću, posebno sa dijelom represivnog karaktera i komunističkog perioda a naravno i sistema koji je uslijedio. Oba sistema su imala neopravdanih žrtava, između ostalog, lica koja su bila pod nadzorom zbog svojih političkih stavova, iako su imali Ustavom garantovana prava na slobodu govora i mišljenja.

Razlika između pojedinca koji predstavlja i ne predstavlja rizik za nacionalnu bezbjednost nije u stavovima nego u metodama kako se želi postići određeni cilj, i samo ako su metode nasilne, ANB ima zakonom propisanu nadležnost da takvo djelovanje dokumentuje i prijavi nadležnim organima.

Međutim, razlog zbog kojeg treba oklijevati u otvaranju dosijea je sumnja u potpunu tačnost podataka u dosijeima, zbog čega pojedini građani mogu biti potpuno neopravdano oklevetani, bilo da su okarakterisani kao potencijalno rizični zbog određenog djelovanja, bilo da su navedeni kao saradnici službe.

Obavještajni rad je u značajnoj mjeri subjektivan jer je u pitanju nečija interpretacija i tumačenje našeg djelovanja. Upravo iz tog razloga je zakonom propisana sudska i parlamentarna kontrola obavještajne službe, kao i nadzor od strane nezavisnih institucija, kao što su Omdbusman i Agencija za zaštitu ličnih podataka. Međutim, u Crnoj Gori, uprkos dobrim zakonskim osnovama za kontrolu, nije razvijena praksa nadzora i nijedno od navedenih tijela ne vrši redovne kontrole.

Budući da ne vjerujem da ima ikakvih izgleda da dođe do otvaranja dosijea, jer ne vidim da postoji kritična masa građana koji bi vršili pritisak na vlast da se tako nešto desi, mislim da je neophodno da nadzorna tijela počnu da rade svoj posao i umjesto nas građana vrše nadzor nad ANB, u prostorijama ANB, kontrolišući svaki papir i svaku operaciju kao što je zakonom propisano.

A ako vas zanima ova tema, možete pogledati i veoma zanimljiv prilog o prisluškivanju u TV Magazinu (RTCG) za koji je govorila i naša Dina Bajramspahić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *