Crna Gora u Indeksu otvorenosti budžeta

Istraživanje otvorenosti budžeta (Open Budget Survey), koje se sprovodi još od 2006. godine, po prvi put će uključiti Crnu Goru i rangirati je među 125 država po stepenu otvorenosti budžeta.

U saradnji sa Međunarodnim budžetskim partnerstvom sa sjedištem u Vašingtonu, Institut alternativa sprovodi istraživanje otvorenosti budžeta za Crnu Goru.

Kao jedino uporedno, nezavisno i redovno istraživanje otvorenosti budžeta, Indeks otvorenosti budžeta rangira države prema njihovom nivou transparentnosti, odgovornosti i participativnosti u nacionalnim budžetskim procesima. Indeks budžetske transparentnosti zemlje ocjenjuje pristup javnosti pravovremenim i sveobuhvatnim informacijama o budžetu, stepen do kojeg vlade uključuju javnost u donošenje i praćenje budžetskih odluka, kao i ulogu i djelotvornost parlamenta i vrhovne revizorske institucije u budžetskom procesu.

Institut alternativa je partner iz civilnog društva za Crnu Goru i mi sprovodimo početno istraživanje u svim dimenzijama indeksa. U toku 2016. godine, nezvanično smo sproveli ovo istraživanje, uz dozvolu IBP-a, ali ne i kao dio zvaničnog projekta, što je ovog puta omogućeno uz podršku Evropske unije.

Očekuje se da rezultati budu objavljeni početkom naredne godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *