Crna Gora pretposljednja u regionu po napretku u reformi javne uprave

Crna Gora je, po ukupnim ocjenama napretka u reformi javne uprave daleko od lidera u regionu i nalazi se  na pretposljednjem mjestu prema nalazima regionalnog monitoringa u okviru WeBER projekta, saopštio je predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA), Stevo Muk.

Najbolji rezultati koji je Crna Gora ostvarila odnose se na strateški okvir za reformu javne uprave, isključivo zbog formalne uključenosti civilnog društva u proces praćenje sprovođenja reforme javne uprave, kroz Savjet za reformu javne uprave, što je izuzetak u regionu.

U oblasti izrade i koordinacije javnih politika, Crna Gora je na pretposljednjem mjestu po ukupnom rangiranju, u prvom redu zbog nedostatka informacija o radu vladinih komisija, kao i potpunog izostavljanja informacija označenih stepenom tajnosti iz dnevnog reda sjednica Vlade. Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori su najkritičnije u regionu kada je riječ o načinu na koji se sprovode javne rasprave, kao i odnosu prema njihovim komentarima i prijedlozima u vladinim radnim grupama.

U oblasti službeničkog sistema i upravljanja ljudskim resursima, ključni problemi se odnose na nedostupnost informacija o službeničkom sistemu, nepostojanje zakonskog ograničenja procenta angažovanih na određeno vrijeme, nesrazmjerna opterećenja kandidata za posao u javnoj upravi. Nedovoljno precizno uređen sistem zarada, sa previše složenom strukturom dodataka koji mogu značajno uticati na iznos konačne zarade, a čiji limiti i procedure odlučivanja nisu uvijek jasno određeni su doprinijeli lošem rangiranju Crne Gore u ovoj oblasti.

U oblasti koja se odnosi na odgovornost u javnoj upravi, civilno društvo u Crnoj Gori je najkritičnije u regionu kada je riječ o načinu na koji su definisani i kako se primjenjuju izuzeci od prava na pristup informacijama, koji su prošireni posljednjim izmjenama Zakona, kao i slaba primjena pravila o proaktivnom objavljivanju informacija. Percepcija NVO je da se najčešće u regionu suočavaju sa probijanjem zakonskih rokova za dostavljanje informacija i najviše plaćaju za njihovo dostavljanje, dok je Agencija za zašititu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dobila najlošije ocjene za rad od svih institucija sa sličnim nadležnostima u regionu.

U oblasti pružanja usluga, Crna Gora je opet na pretposljednjem mjestu zbog slabih rezultata u percepciji dostupnosti i pristupačnosti javnih usluga. U regionu, samo građani BiH imaju gore mišljenje od nas o tome da li se u prethodne dvije godine smanjilo vrijeme potrebno za ostvarivanje upravnih usluga, tek jedna trećina građana zna da uprava nudi e-usluge, a od onih građana koji su koristili e-usluge u Crnoj Gori, samo jedna trećina je i uspjela da ostvari uslugu (34%).

U oblasti upravljanja javnim finansijama, Crna Gora je najgora u regionu. Ključni problemi se odnose na nedostatke u izvještavanju o izvršenju budžeta, nedostatak informacija o učincima javne potrošnje i nepostojanje zvanične verzije “budžeta za građane” na nacionalnom nivou. U svim ostalim zemljama regiona dostupno je više informacija o radu unutrašnje revizije u odnosu na Crnu Goru, dok je rad Državne revizorske institucije kritikovan zbog slabe saradnje sa civilnim društvom, kao i zbog sadržaja i strukture izvještaja o reviziji.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od septembra 2017. do septembra 2018. godine i odnosilo se na aspekte javne uprave sa kojima građani imaju najviše dodira, kao i one koji su najvažniji za rad civilnog društva i odnose se na dostupnost informacija i uključivanje građana u donošenje odluka.

Istraživanje je dio trogodišnjeg regionalnog projekta “Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. Cilj projekta je jačanje kapaciteta, učešća i značaja organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu u zagovaranju i uticanju na kreiranje i sprovođenje reforme javne uprave.

WeBER sprovodi mreža koju, pored nas, čini još pet istraživačkih centara iz Albanije, BiH, Makedonije, Kosova i Srbije, čija je zajednička oblast djelovanja reforma javne uprave.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Jedan komentar na “Crna Gora pretposljednja u regionu po napretku u reformi javne uprave”

  1. Djuro Vucinicsays:
    E moj Stevo tražili ste gledajte. Po vašemu prethodni su bili lopovi,a po mojemu ovi su neznalice,koji su zapuštili privredu i uništit će ovo što je preostalo. Pošlo se populistički grlom u jagode u ove izbore. Dugo ovđe neće bit države iliti "mačke na usijanom krovu"