Civilno društvo za dobru upravu – brošura

Ova brošura sumira diskusije sa tri konferencije o dobrom upravljanju, koje je Institut alternativa sa partnerima organizovao u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”.

U odnosu na aktuelni strateški okvir za reformu javne uprave u Crnoj Gori i na ključne izazove u primjeni aktuelne reforme, ona takođe sadrži i prikaz problema i pitanja, čije je praćenje prepoznato kao izuzetno važno od strane civilnog sektora.

Publikacija je namijenjena prvenstveno organizacijama civilnog društva, sa ciljem njihovog boljeg informisanja o ključnim ciljevima reforme javne uprave, dilemama u vezi sa njenom primjenom i potencijalnim doprinosom koji mogu da pruže realizaciji rezultata u ovoj oblasti.

Cilj reforme javne uprave je da ona bude što bliža i više na usluzi građanima. Zato je uloga organizacija civilnog društva u praćenju ostvarenja rezultata reforme nezamjenjiva. Ona treba da bude autonomna i orijentisana na rezultate, dakle nezavisna od Vlade i u manjoj mjeri usmjerena na zvanične procese i aktivnosti, koji često otuđuju građane od glavnih učinaka do kojih bi trebalo da dovedu.

Nadamo se da će teme koje smo pokrenuli tokom događaja i radionica u okviru projekta poslužiti kao inspiracija da se organizacije civilnog društva uključe u ovu sveobuhvatnu reformu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *