Civilni kapaciteti Crne Gore za mirovne operacije: Nesiguran početak

U novom izvještaju Instituta alternativa, čitajte o tome da li se u Crnoj Gori radi na izgradnji kapaciteta za pružanje nevojnog, odnosno, civilnog doprinosa međunarodnim mirovnim misijama.

Civilni kapaciteti (CivCap) za mirovne misije podrazumijevaju civilno i drugo nevojno osoblje koje učestvuje u mirovnim i misijama izgradnje državnih institucija, uključujući i policiju i civile koji učestvuju u vojnim misijama.

Izvještaj nudi pregled trenutnog stanja u Crnoj Gori u oblasti kapaciteta i institucionalnog okvira za ovakav vid doprinosa međunarodnim misijama.

Ključni nalaz je da se Crna Gora nalazi u početnoj fazi razvoja kapaciteta za civilno učešće u mirovnim misija. Trenutno, Crna Gora učestvuje u nekoliko mirovnih misija pod okriljem UN, NATO i EU, skoro isključivo sa oružanim snagama. Policija tek počinje sa slanjem svojih predstavnika u misije, dok jedinice za civilnu zaštitu još uvijek nisu uspostavljene, niti su predstavnici drugih institucija do sada učestvovali u misijama. Budući da je članstvo u NATO-u jedan od ključnih prioriteta Crne Gore, započeto je sprovođenje aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje CivCap-a kao jednog od neophodnih koraka u tom integracionom procesu. Iako proces još uvijek nije institucionalizovan, čini se da postoji volja javne uprave da se CivCap razvije. Proces je sam po sebi vrlo izazovan za malu državu sa ograničenim kapacitetima, tako da je snažna podrška donatora u početnim koracima ključna za njegov uspjeh. Na kraju ovog izvještaja, date su preporuke za konkretne korake koje treba preduzeti za razvoj CivCap-a.

Ovaj prijedlog praktične politike (policy brief) je nastao u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i Norveškim institutom za međunarodne odnose (NUPI), kao proizvod istraživačkog projekta „Izgradnja civilnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama“, koji je finansiralo Norveško ministarstvo spoljnih poslova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *