Bijela knjiga o sportu

Uz djelimičnu podršku Vladine Komisije za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću, Institut alternativa je u drugoj polovini 2012. godine implementirao projekat “Korupcija i organizovani kriminal u sportu”.

Cilj projekta je dati doprinos borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u sportu u Crnoj Gori u skladu sa standardima i najboljim praksama Evropske unije i Savjeta Evrope.

Projekat se sastojao od dvije aktivnosti, istraživanja koje je rezultiralo analizom o rizicima za korupciju u sportu u Crnoj Gori, i prevodom, štampom Bijele knjige o sportu Evropske Komisije (White paper on sport) koja je distribuirana donosiocima odluka u oblasti sporta u Crnoj Gori.

Bijela knjiga o sportu je inicijativa kojom se Evropska Komisija po prvi put bavi pitanjima o sportu u Uniji na sveobuhvatan način. Njen cilj je da da strateške orijentacije o ulozi sporta u Evropi, da ohrabri debatu o pojedinačnim pitanjima, da unaprijedi vidljivost sprota u kreiranju javnih politika EU, kao i da podigne nivo javne svijesti o potrebama i posebnostima ovog sektora. Inicijativa ima za cilj da ilustruje važnost pitanja kao što su usklađenost zakonodavstva o sportu u EU, i, da da osnovu za dalji razvoj aktivnosti vezanih za razvoj sporta na EU nivou.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *