Bezbjednosne smetnje za dalji rad u Policiji

Za 16 policijskih službenika/ca postoje bezbjednosne smetnje za njihov dalji rad u policijskom zvanju.

To je utvrdila je Komisija za provjeru bezbjednosnih smetnji MUP-a, od kako je formirana 10. maja 2022. godine.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju postoje ako lice:

  • Održava veze sa članovima organizovanih kriminalnih grupa, teroristima i licima koji nevlašćeno prikupljaju podatke ili se sumnja da pripadaju takvim grupama
  • je registrovano kao korisnik opojnih droga

Komisija ne može da postupa samoinicijativno, već provjere može započeti samo na zahtjev neposrednog rukovodioca policijskih službenika/ca.  U prvoj godini rada, do maja 2023. godine, Komisija je zaprimila svega 3 zahtjeva, dok je u drugoj polovini godine povećan broj, pa ukupan broj zahtjeva za provjeru iznosi 23, zaključno sa 10. novembrom 2023. godine. U odnosu na 23 pokrenuta postupka, Komisija je do sada sačinila 16 izvještaja sa mišljenjem o postojanju bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju, pokazuju podaci dostavljeni putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Postojanje bezbjednosne smetnje za dalji rad u policijskom zvanju predstavlja težu povredu službene dužnosti policijskih službenika, na osnovu čega se može pokrenuti disciplinski postupak.
Institut alternativa će nastaviti da prati ove postupke do konačnog ishoda i da vidi kojim mjerama će utvrđeno postojanje bezbjednosnih smetnji rezultirati.
Komisija izvještaje sa mišljenjem o postojanju bezbjednosnih smetnji dostavlja ministru u roku od 30 dana od dana izvršenih provjera. Osim ministru, ovi izvještaji se dostavljaju i Odboru za bezbjednost i odbranu na upoznavanje.

Neposredni rukovodioci su podnijeli zahtjev za provjeru policijskih službenika iz sljedećih organizacionih jedinica:

 

         Organizaciona jedinica Broj lica
Odjeljenje bezbjednosti Kotor 4
Odjeljenje bezbjednosti Podgorica 6
Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje 1
Sektor za borbu protiv kriminala 4
Sektor za posebne namjene 2
Odjeljenje za koordinaciju policijskih i sa njima povezanim poslovima 1
Sektor granične policije 5

Osim provjere bezbjednosnih smetnji za policijske službenike koji su već u sistemu, ova Komisija je nadležna i za sprovođenje provjera za one koji tek treba da uđu u policijski sistem. Ova Komisija vrši provjere  prilikom zasnivanja radnog odnosa u policijskom zvanju, prijema pripravnika, prijema na osnovno, odnosno visoko policijsko obrazovanje, kao i za nastavak pripravničkog staža, obuke ili stručnog osposobljavanja.

Dragana Jaćimović
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *