Besplatna pravna pomoć u slučaju povrede prava na mirno okupljanje

U okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”, koji Institut alternativa (IA) sprovodi sa Akcijom za ljudska prava (HRA), HRA pruža besplatnu pravnu pomoć svima onima koji/e smatraju da im je povrijeđeno pravo na mirno okupljanje, garantovano Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom Crne Gore i Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama.

Ako smatrate da su vaša prava na okupljanje ugrožena, ako vam treba pravni savjet, mišljenje ili zastupanje, HRA vam može pružiti besplatnu pravnu pomoć, koja obuhvata pravno savjetovanje, sastavljanje podnesaka i besplatno zastupanje pred sudovima uz angažovanje advokata po potrebi.

Takođe, moguće je konsultovanje i oko toga kako prijaviti okupljanje, koje su vaše obaveze a koje državnih organa prije i prilikom organizovanja javnih okupljanja.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje kršenja prava možete se obratiti putem telefona 020/232-348, od 8h do 17h ili na e-mail adresu stefan@hraction.org

„Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru“ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava u okviru Programa za Crnu Goru 2018. Opšti cilj projekta je da unapređenjem okruženja za uživanje prava na slobodu okupljanja doprinese razvoju demokratije i većem stepenu poštovanja osnovnih ljudskih sloboda. Kroz ovaj projekat, IA i HRA žele da doprinesu borbi protiv zabrinjavajućeg trenda sužavanja prostora za građansku participaciju u Crnoj Gori time što će ojačati kapacitete građana, organizacija civilnog društva i institucija da ostvaruju pravo na mirno okupljanje i nadgledaju primjenu tog prava.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *