Infografik: Odluka o izboru – Zapošljavanje

Kako izgleda raspored koraka u procesu zapošljavanja u državnoj upravi nakon provjere sposobnosti i šta znači ako ste prvi na rang listi kandidata? Saznajte u našem novom infografiku:

Infografik: Provjera sposobnosti za posao

Na koji način se vrši provjera sposobnosti za posao u državnoj upravi, šta da očekujete na pisanom testiranju, ko će vas intervjuisati i o čemu, kao i koje vrste testiranja postoje u odnosu na to za koji ste se posao prijavili – saznajte u našem novom infografiku:

Infografik: Osnovno o zapošljavanju u državnim organima

U našem novom infografiku, saznajte osnovne informacije o zapošljavanju u državnim organima, u skladu sa novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima koji se primjenjuje od 1. jula 2018. godine:

Uloga Skupštine u demokratskom društvu

Naša istraživačica, Dina Bajramspahić, je odgovarala na pitanje ND Vijesti o tome da li su nam potrebni Zakon o Skupštini i Zakon o Vladi:

Odnos Skupštine i Vlade je nedovoljno regulisan i skoro dvanaest godina od nezavisnosti nisu adekvatno razrađena proceduralna pitanja instituta koje je predvidio Ustav. U odsustvu zakona, Skupština se u komunikaciji sa Vladom poziva na svoj interni akt, Poslovnik, koji Vladu ne obavezuje u dovoljnoj mjeri. To dovodi do toga, na primjer, da se ministarstva oglušuju o poslanička pitanja, o zahtjeve za dostavljanjem informacija poslanicima, o zaključke Skupštine i zaključke radnih tijela, što je apsolutno neprihvatljivo i nezamislivo u zemljama parlamentarne demokratije. Izvještavanje o zaključcima nije ni propisano bilo kojim aktom, što značajno umanjuje uticaj Skupštine i odbora.

Zakon o Skupštini i Zakon o Vladi su neophodni, ali ne bi riješili sve. To najbolje potvrđuje činjenica da postoji Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane koji se primjenjuje na površan način i bez pretjeranog doprinosa rješavanju problema u ovom sektoru.

Stanje kontrolne funkcije Skupštine danas je takvo da Vlada, s pravom, nema razloga da Skupštinu shvata ozbiljno, niti da sa zebnjom priprema svoje izvještaje o radu i stanju u brojnim u oblastima. Međutim, nije samo kontrolna funkcija nezadovoljavajuća, već i zakonodavna: mnogi Vladini zakoni prolaze bez komentara, bez amandmana i bez pitanja. Skupština ne bi smjela sebi da dozvoli da postane samo pričaonica koja nema uticaja na stanje u toliko oblasti krcatih problemima.

Da budem potpuno jasna: niko od vladajućih parlamentarnih partija ne očekuje da ruše Vladu i Vladine zakone. Međutim, i poslanici vladajućih partija moraju da opravdaju svoje plate, tj. da nađu način da doprinose rješevanju problema, da imaju konstruktivne inicijative, ideje, prijedloge, da sami pokreću izmjene zakona koji nisu profunkcionisali u praksi, da pokreću tematske rasprave na teme koje su od značaja za građane, itd, i time čuvaju dignitet najvišem državnom organu. U protivnom, Skupština neće imati nikakvu svrhu. Samo se u zemljama nerazvijene demokratije parlament zadržava na nivou glasačke mašine, umjesto da podstiče Vladu na bolji rad i veću odgovornost. To je odgovornost poslanika većine – i u prisustvu i u odsustvu opozicije – budući da opozicija ionako nema većinu za odlučivanje.

Originalni tekst “Crna Gora jedina u regionu nema Zakone o Vladi i Skupštini – Vladi može biti da se igra sa poslanicima” dostupan je ovdje.

Komentar o imenovanju članova Savjeta ASK za Radio Slobodna Evropa

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, komentarisala je za Radio Slobodna Evropa ocjenu Komisije koja treba da predloži kandidate za Savjet Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) da samo jedan od dvanaest prijavljenih ispunjava zakonske uslove, među kojima je i državni ispit.

Đurnić je rekla da se radi se o jednoj vrsti pravne gimnastike, odnosno iznalaženju raznoraznih izgovora kako bi se osujetilo imenovanje određenih članova u taj Savjet.

“Problematizuje se i zahtjev iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koga nema u javnom pozivu, a nema ga ni u u Zakonu o sprječavanju korupcije,” navela je Đurnić.

Ona je istakla da članovi Komisije za imenovanje članova Savjeta, članovi Odbora za antikorupciju i svi poslanici u Skupštini treba da se posvete tome da stručno ocijene kandidate, da ocjenjuju njihov kredibilitet, nezavisnost, stručnost i iskustvo u borbi protiv korupcije.

Cijeli prilog možete poslušati od 10:30 na snimku u prilogu.