Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima: Teško do zasluga

Efekti Zakona o državnim službenicima i namještenicima na uspostavljanje sistema zasluga u državnoj upravi su ograničeni nedosljednom primjenom novih pravila i slabom konkurencijom prilikom popune radnih mjesta, ocijenjeno je na današnjoj konferenciji za medije u organizaciji Instituta alternativa (IA).

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji podržava Ambasada SAD u Podgorici.

Njen cilj je bio predstavljanje nalaza monitoringa zapošljavanja i napredovanja u državnim organima za 2014. godinu

“Pod nedosljednom primjenom pravila, prvenstveno podrazumijevamo široko tumačenje diskrecionog prava starješina državnog organa da ne izabere najbolje ocijenjenog kandidata, površno ocjenjivanje rada zaposlenih, i ostale formalne, ali ujedno i dosta, grube propuste u upravljanju ljudskim resursima”, kazala je Milena Milošević, istraživačica javnih politika u IA.

Ona je naročito ukazala na činjenicu da mali broj kandidata koji se prijavljuju na oglase, u prosjeku 2 kandidata za prošlu godinu, nameće skraćivanje liste za izbor, koju trentuno čini pet najbolje ocijenjenih kandidata između kojih starješina donosi konačnu odluku.

“Napredovanje državnih službenika i namještenika praktično ne postoji”, istakla je Miloševićeva, ukazavši na činjenicu da prema podacima dostupnim i Centralnoj kadrovskoj evidenciji i prema podacima do kojih je IA došao tokom monitoringa, u prošloj godini nije doneseno nijedno rješenje o napredovanju.

“Zakonska odredba, prema kojoj je napredovanje na osnovu odličnih rezultata u radu moguće samo u viši platni razred, očigledno nije pravi odgovor na potrebe motivisanja i zadržavanja najstručnijeg kadra”, dodala je ona.

Transparentnost postupaka provjere sposobnosti je na zavidnom nivou. Uprava za kadrove redovno objavljuje detaljne izvještaje na svom sajtu, ocijenjeno je na konferenciji.

Tokom monitoringa, osim podataka dostupnih preko Uprave za kadrove i Komisije za žalbe, IA se fokusirao i na ukupno 18 državnih organa kako bi mapirao ključne izazove u primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kada su u pitanju postupci zapošljavanja i napredovanja.

Međutim, na nivou državnih organa teže je dobiti podatke, zbog visokih troškova postupka pristupa informacijama koji su Institut alternativu na nivou ovog monitorina koštali preko 500 eura, pri čemu je Ministarstvo odbrane odbilo da dostavi imena i prezimena službenika i namještenika, koji su na radna mjesta u ovom državnom organu izabrani tokom 2014. godine.

Ministarstvo zdravlja uopšte nije odgovorilo na zahtjev koji se ticao zapošljavanja i napredovanja u državnim organima u drugom polugodištu 2014. godine, napomenuto je na događaju.

Čak i kada postoji konkurencija u popuni radnih mjesta, starješine nerijetko odlučuju da primijene svoje diskreciono pravo i ne izaberu prvorangirane kandidate.

Međutim, Miloševićeva je ukazala da starješine ovu izuzetnu mogućnost, koja im je ostavljena samo u slučaju da je posebno obrazlože, često koriste bez ikakvog obrazloženja.

U pojedinim slučajevima, oni nerijetko navode i razloge koji nemaju utemeljenje u Zakonu, time što, primjera radi, za izbor kandidata koriste kriterijume koji se direktno kose sa principom zapošljavanja na osnovu zasluga ili kriterijume koji su već sastavni dio provjere sposobnosti koja se sprovodi pred posebno formiranom komisijom.

Ana Đurnić, saradnica na projektima u IA, najavila je pokretanje Internet stranice mojauprava.me.

Ova stranica, koju će i IA takođe pokrenuti u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, će osim interaktivne komponente, koja će omogućiti građanima da prijave probleme kada je u pitanju zapošljavanje u državnim organima, sadržati i grafički prikaz ključnih koraka i mehanizama zaštite prava kandidata za posao u državnim organima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *