Za bolji Zakon o Vladi

Skoro godinu nakon završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o Vladi, u septembru 2023. godine, dio civilnog društva imao je priliku da se upozna sa inoviranom verzijom nacrta ovog akta isključivo posredno, kroz ekspertsku misiju Venecijanske komisije, koja treba da dostavi komentare. Novi Nacrt, sa kojim smo upoznati, sadrži nekoliko važnih izmjena u odnosu na prethodni koji je bio dat na javnu raspravu, i na koji je Institut alternativa dao niz komentara, od kojih je većina odbijena (šest predloga je odbijeno, dva su djelimično prihvaćena i jedan je prihvaćen).

Očekujući dalji rad 44. Vlade na ovom aktu i raspravu u novom sazivu Skupštine, ukazujemo na potrebu da se preispitaju određena rješenja. Goruća pitanja, na koja smo ukazali u ovom pregledu, potvrđuju da su dosadašnji napori da se Zakonom o Vladi regulišu sporne situacije iz dosadašnje prakse samo polovični.

Zbog toga, još jednom pozivamo Vladu i poslanike, da osiguraju da se Zakonom o Vladi regulišu pitanja kao što su organizacija Vlade i kriterijumi za osnivanje ministarstava i kancelarija i drugih službi, nemogućnost da Vlada kojoj je istekao mandat pokrene popunu radnih mjesta mimo prethodno donesenog kadrovskog plana, imenovanja i davanja saglasnosti na imenovanja koja nisu u skladu sa redovnim procedurama i već započetim postupcima. Takođe, potrebno je regulisati pitanja roka za predlaganje sastava i programa Vlade u skladu sa Ustavom i usvojenim izmjenama Zakona o predsjedniku, koje nije u međuvremenu osporio Ustavni sud, transparentnosti stalnih i povremenih radnih tijela Vlade, obavezne elemente Mišljenja Vlade na predloge zakona koje iniciraju poslanici, antikoruptivne odredbe i provjeru integriteta članova Vlade i njihovih savjetnika, kao i primopredaju dužnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *