Za bolji Zakon o Vladi

U septembru 2023. godine, skoro godinu dana nakon završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o Vladi, dio civilnog društva imao je priliku isključivo posredno da se upozna sa inoviranom verzijom nacrta ovog akta, kroz ekspertsku misiju Venecijanske komisije, koja treba da dostavi komentare.

Novi Nacrt s kojim smo upoznati sadrži nekoliko važnih izmjena u odnosu na prethodni koji je bio dat na javnu raspravu, a na koji je Institut alternativa dao niz komentara. Tada, naši komentari su većinom odbijeni – šest njih je odbijeno, dva djelimično prihvaćena, a samo jedan prihvaćen.

Očekujući dalji rad 44. Vlade na ovom aktu i raspravu u novom sazivu Skupštine, ukazujemo na potrebu da se preispitaju određena rješenja. Pozdravljamo što su neke od naših ranijih preporuka usvojene.

Još jednom pozivamo Vladu i poslanike, da osiguraju da se Zakonom o Vladi regulišu sljedeća pitanja:

  1. Organizacija Vlade i kriterijumi za osnivanje ministarstava i kancelarija i drugih službi, koje funkcionišu pri Vladi
  2. Nemogućnost da Vlada kojoj je istekao mandat pokrene popunu radnih mimo prethodno donesenog kadrovskog plana
  3. Imenovanja i davanja saglasnosti na imenovanja, koja nisu u skladu sa redovnim procedurama i već započetim postupcima
  4. Rok za predlaganje sastava i programa Vlade u skladu sa Ustavom i usvojenim izmjenama Zakona o predsjedniku, koje nije u međuvremenu osporio Ustavni sud
  5. Transparentnost stalnih i povremenih radnih tijela Vlade
  6. Obavezni elementi Mišljenja Vlade na predloge zakona koje iniciraju poslanici
  7. Antikoruptivne odredbe i provjera integriteta članova Vlade i njihovih savjetnika
  8. Primopredaja dužnosti.

Više o našim nalazima pročitajte u novoj publikaciji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *