Vlada ignorisala predloge za unapređenje Programa rada

Proaktivno informisanje građana o korišćenju budžetske rezerve i parlamenta o izvršenju budžeta, i izvještavanje o ispunjenju preporuka Evropske komisije, su neke od obaveza koje je Vlada odbila da uvrsti u ovogodišnji Program rada.

Institut alternativa je uputio svoje predloge u cilju unapređenja Programa rada Vlade za 2019. godinu, koji se mahom odnose na nadležnosti Ministarstva finansija i Ministarstva pravde. Naše sugestije nisu uvažene, izuzev predloga da se u ovaj dokument uvrsti obaveza pripreme Zakona o Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Međutim, kako je riječ o obavezi koja se u programima rada Vlade ponavlja iz godine u godinu, nije izvjesno da ona odražava sadržinu našeg zahtjeva da se preciziraju procedure izbora kadra i funkcionisanja ova važne, a zanemarene institucije u našem pravnom sistemu.

Predložili smo Vladi da sačini Informaciju o korišćenju tekuće budžetske rezerve u 2018. godini. Godinama upozoravamo da skrivanje informacija o potrošnji budžetskih jedinica i Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, sa pojedinačnim iznosima koji su isplaćeni, njihovom svrhom i korisnikom sredstava, ostavlja prostor za zloupotrebe. Smatramo da ove informacije moraju biti dostupne javnosti. Dok god Komsija polaže račune samo Vladi Crne Gore, a ne i građanima, imamo pravo da sumnjamo da su se ova sredstva zloupotrebljavala u izborne svrhe.

Predložili smo i uspostavljanje obaveze da Vlada dostavlja Skupštini polugodišnje izvještaje o izvršenju budžeta, i informacije o realizaciji obaveza koje su definisane ugovorima o reprogramu poreskog duga opština i ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa Države i opština po osnovu kreditnog zaduženja uz državnu garanciju.

Vladi smo uputili i zahtjev za sačinjavanje Informacije o smetnjama za uspostavljanje i rad budžetske inspekcije sa predlogom hitnih mjera kao i za sačinjavanje Informacije o razlozima kašnjenja u uspostavljanju evidencije državne imovine i elektronskog registra. Naime, deset godina nakon što je propisana zakonska obaveza uspostavljanja evidencije državne imovine, i dalje nije poznato koliko pokretne i nepokretne imovine posjeduje Crna Gora.

Kako bi javnost imala bolji uvid u potrošnju u oblasti javnih nabavki, predložili smo propisivanje obaveze sačinjavanja izvještaja o povjerljivim nabavkama. Smatramo da se na ovaj način ne bi ugrozila tajnost povjerljivih nabavki u sektoru bezbjednosti, a građani bi imali uvid u broj podnijetih ponuda i primijenjene procedure.

Predložili smo i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, kako bi se unaprijedio polugodišnji i godišnji izvještaj o radu ovog tijela sačinjavanjem posebnog dijela sa pregledom rada svih specijalnih tužilaca kao i informacijama o odbačenim krivičnim prijavama u odnosu na podnosioce. Smatramo da je važno usvojiti i šestomjesečni i godišnji izvještaj o sprovođenju Preporuka državnih organa na osnovu ocjena iz Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavlju 23, kako bi se omogućilo vjerodostojno praćenje realizacije ovih preporuka. Pedložili smo i izmjene Zakona o sprječavanju korupcije. Smatramo da četvorogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije od strane javnog funkcionera, koji prekrši ovaj zakon, treba proširiti i na one funkcionere koji uslijed utvrđenog kršenja zakona podnesu ostavku. Tražili smo i formiranje radne grupe, koju bi vodilo Ministarstvo pravde sa predstavnicima Uprave policije, Vrhovnog suda, Državnog Tužilaštva, Tužilačkog i Sudskog savjeta, sa ciljem ujednačavanja statistike ovih organa, kako bi se lakše pratili rezultati rada institucija u svijetlu poglavlja 23 i 24.

Nisu prihvaćeni ni predlozi da Vlada usvoji Informaciju o radu Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama. Odbijeno je i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka, čijim izmjenama bi se propisalo pravo pristupa presudama javnih funkcionera, bez prethodne saglasnosti javnog funkcionera kojem je izrečena presuda.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *