Uvodne aktivnosti na regionalnom antikorupcijskom projektu: SELDI mreža

U okviru projekta „Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju u Jugoistočnoj Evropi – izgradnja kapaciteta za monitoring, zastupanja i podizanje svijesti“ koji se realizuje uz podršku Evropske unije, predstavnice Instituta alternativa, Dina Bajramspahić i Marija Popović, su učestvovale na sastanku Upravnog odbora SELDI mreže i na Uvodnoj konferenciji i policy radionici SELDI mreže, kao i na konferenciji Evropske komisije „EK i OCD: Rastimo zajedno – Okvir za partnerske sporazume“ u Beogradu, od 21. do 24. maja 2013. godine.

Na sastanku Upravnog odbora SELDI mreže održanom u utorak, 21. maja 2013. godine, predstavnici 17 partnerskih organizacija na projektu koji finansira Evropska unija, su razmatrali SELDI Strategiju i Akcioni plan. SELDI Strategijom su definisani misija i ciljevi SELDI Koalicije do kraja 2016. godine, i konrektne aktivnosti mreže do kraja 2014. godine. Ovi strateški dokumenti će biti revidirani u drugoj polovini 2014. godine. Takođe su razmatrana brojna pitanja o mendžmentu projekta i izvještavanju Evropske komisije o aktivnostima, a predstavljeni su i planovi za formiranje međunarodnog Savjetodavnog Odbora Koalicije.

Draft strategije i akcionog plana SELDI mreže možete preuzeti ovdje.

U srijedu, 22. maja 2013. godine je održana Uvodna konferencija i policy radionica SELDI mreže „Glavni izazovi za korupciju i mjere za odupiranje“ sa posebnim fokusom na 4 teme u okviru 3 panela i jedne diskusije:

  • Antikorupcijske strategije i institucije u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi
  • Transparentonost javnih finansija: Kourpcija i antikorupcija u javnim nabavkama i javnim finansijama
  • Monitoring korupcije i antikorupcijskih mjera: uloga, kapaciteti i integritet civilnog društva
  • Diskusija: Pogledi na unapređenje dijaloga država – civilno društvo na regionalnim i nacionalnom nivou u kontekstu borbe protiv korupcije.

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA, imala je izlaganje u okviru drugog panela na temu „Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori“. Ona je predstavila ključne nalaze višegodišnjih istraživanja Instituta alternativa u oblasti javnih nabavki sa posebnim osvrtom na rizike za korupciju.

Tokom 23. i 24. maja u Beogradu je takođe održana konferencija Evropska komisija i organizacije civilnog društva: Rastimo zajedno – takođe uvodna konferencija o Okviru za partnerske sporazume unutar Programa podrške civilnom društvu (CSF). Konferenciju su organizovale Evropska komisija (Generalni direktorat za proširenje), Vlada Republike Srbije preko svoje Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, i TACSO kancelarija u Sribiji (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva).

Na dvodnevnoj konferenciji je učestvovalo 200 predstavnika organizacija civilnog društva koje su partneri na 18 projekata koje je podržala Evropska unija u okviru Instrumenta za predpristupnu podršku (IPA CSF) za organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana i Turske. Tokom konferencije su predstavljeni ključni elementi Strategija i Akcionih planova podržanih projekata kako bi se partnerima pružila prilika za saradnju i umrežavanje s ciljem multiplikovanja efekata aktivnosti u okviru projekata.

Teme koje su razmatrane:

  • Jačanje kapaciteta i napora za pružanje analize, javnog zagovaranja i praćenja ključnih sektorskih reformi na regionalnom i nacionalnom nivou
  • Unapređenje okruženja za civilni aktivizam i dijalog javnog i civilnog sektora na regionalnom i nacionalnom nivou
  • Povećanje legitimiteta, transparentnosti i odgovornosti OCD u regionu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *