Uspješno realizovani projekti: Crnogorske OCD „zbližile“ budžet i građane

Uz podršku Instituta alternativa, u prethodnih šest mjeseci uspješno je realizovano devet projekata koji su približili građanima budžetsku stranu nacionalnih i lokalnih javnih politika

U okviru grant šeme projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, od januara do jula ove godine realizovani su projekti za djelotvorniji nadzor javne potrošnje u šest crnogorskih opština.

U okviru projektnih aktivnosti, građani su imali priliku da kroz interaktivne forme, poput izložbi, uličnih kampanja i televizijskih emisija, ali i kroz medijske tekstove i publikacije uče o tome kako se puni i prazni državni i lokalni budžet, na šta se troši naš novac, kakvo je stanje u oblasti koncesija, koliko je zadužena naša zemlja i kako ćemo to da vratimo, koliko se novca izdvaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a koliko za inkluziju Roma, koliko košta javno zdravlje i slično.

Projekte su sprovele organizacije Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Institut za pravne studije, Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca, Natura, Bjelopoljski demokratski centar, NADA i Regionalna razvojna agencija – Ulcinj biznis asocijacija, na teritoriji opština – Podgorica, Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Herceg Novi i Ulcinj.

Kroz projekte su ojačani kapaciteti preko 80 predstavnika drugih organizacija civilnog društva koji su imali priliku da kroz treninge i interaktivne radionice uče o budžetskoj strani različitih javnih politika, a donosiocima odluka ponuđeno je isto toliko preporuka za unaprijeđenje.

Institut alternativa je sproveo grant šemu uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, vođeni idejom da upravljanje budžetom i javnim finansijama ne smije biti isključiva nadležnost uskog kruga stručnih organizacija i institucija.

Praćenje pripreme, usvajanja i upravljanja budžetom mora postati sastavni dio rada svih organizacija koje se zalažu za promjene u javnim politikama ili žele da prate njihovo sprovođenje, kako bi ih kritički ocijenile i predložile preporuke za promjenu.

Ukupni grant koji je Institut alternativa izdvojio u ove svrhe iznosio je 84 548 eura, a individualna vrijednost projekata kretala se od 9.000 do 11.000 eura.

Opšti cilj projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji Institut alternativa sprovodi u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, je da doprinese smanjenju korupcije kroz djelotvorniji nadzor javne potrošnje.

Ana Đurnić, koordinatorka grant šeme

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *