Uprava za ljudske resurse odbila uvid u intervjue za rukovodeće pozicije

Pitanja i odgovori za ključne pozicije u državnoj upravi i dalje tajna 

 

Uprava za ljudske resurse odbila nam je uvid u zapisnike sa intervjua koji se sprovode u okviru javnih konkursa za ključna rukovodeća mjesta u državnoj upravi, pod izgovorom da se ne sačinjavaju, iako smo prethodno informisani drugačije.

Institut alternativa je, kroz zahtjev za slobodan pristup informacijama, tražio uvid u zapisnike sa intervjua sprovedenih sa kandidatima i kandidatkinjama prijavljenim na javne konkurse za radna mjesta starješina organa i visokog rukovodnog kadra u periodu od 1. septembra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. To smo uradili nakon što je prethodni v.d. direktor Uprave za ljudske resurse tvrdio na našem Forumu o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u decembru 2022. godine da se ovi zapisnici sačinjavaju uz saglasnost učesnika/-ca javnih konkursa, što je u skladu i sa našim ranijim preporukama.

Naime, već godinama tvrdimo da je spoljni nadzor postupaka zapošljavanja u državnoj upravi od strane civilnog društva otežan, jer Uprava za ljudske resurse (ranije Uprave za kadrove) ne omogućava uvid u kopije testova i zapisnike intervjua, već samo u šture izvještaje o provjeri sposobnosti koji ne omogućavaju uvid u konkretna pitanja i odgovore kandidata i kandidatkinja. Zbog toga smo pozdravili odluku da se počne za izradom zapisnika sa intervjua, jer se time stvaraju i bolje pretpostavke za zaštitu prava kandidata i kandidatkinja, koji jedino kroz uvid u konkretna pitanja i odgovore mogu u eventualnim žalbenima i sudskim postupcima da dokazuju nejednak tretman i propuste u provjeri sposobnosti i kompetencija.

Međutim, Uprava za ljudske resurse je odbila naš zahtjev za uvid u zapisnike sa intervjua kao neosnovan, jer tvrdi da nije u posjedu te dokumentacije, uprkos suprotnim tvrdnjama prethodnog vršioca dužnosti direktora, koji je u decembru 2022. godine javno rekao da je uvedena novina u Upravi za ljudske resurse, „a to je da se nakon svake provjere lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra ili starješine organa vodi zapisnik u prisustvu ovlašćenog zapisničara kojeg angažujemo iz suda i gdje svaki kandidat ima mogućnost da svoj odgovor izdiktira i zabilježi i na kraju on ima obavezu da potpiše taj zapisnik, da stoji iza toga ili ne.“

Zbog toga smo se, osim žalbe nadležnoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, obratili i Upravnoj inspekciji od koje smo tražili kontrolu kancelarijskog poslovanja kako bi se utvrdilo da li Uprava za ljudske resurse posjeduje tražene zapisnike. Uz inicijativu i žalbu, dostavljen je i link sa obraćanjem bivšeg v.d. direktora Uprave za ljudske resurse. S obzirom na to da nam Upravna inspekcija nije odgovorila na inicijativu upućenu prije skoro mjesec dana, 15. marta smo se ovoj inspekciji obratili sa urgencijom za vršenje inspekcijskog nadzora nad kancelarijskim poslovanjem Uprave za ljudske resurse.

Apelujemo na sadašnji menadžment Uprave za ljudske resurse da obezbijedi punu transparentnost procedura za zapošljavanje u državnoj upravi u skladu sa važećim zakonskim okvirom, posebno imajući u vidu da je ova oblast prepoznata kao posebno rizična za razne neprimjerene uticaje, uključujući neprimjerenu politizaciju i korupciju. Prema nalazima Instituta alternativa, koji su detaljno predstavljeni na posebnom sajtu https://mapa-rizika.me, državni organi, za koje je nadležna Uprava za ljudske resurse, ispunjavaju tek manje od petine osnovnih preduslova za smanjenje neprimjerenih uticaja i korupcije prilikom planiranja i sprovođenja postupaka zapošljavanja i zaštite prava lica koja traže zaposlenje.

Milena Muk

Institut alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *