Uništena dokumentacija o podjeli pomoći iz budžetske rezerve 2016-2019

Više od dvije godine čekamo odgovor od Vlade o raspodjeli budžetske rezerve u toku mandata 41. Vlade, da bismo na kraju dobili obavještenje da je dokumentacija uništena.

Dokumentacija o načinu na koji je Vladina komisija za raspodjelu dijela budžetske rezerve dijelila novac fizičkim i pravnim licima u periodu 2016-2019. godine je uništena. Prema rješenju koje smo dobili od Generalnog sekretarijata Vlade, odluke o raspodjeli sredstava, zapisnici za sjednica, izvještaji i zaključci komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve u toku 2016, 2017, 2018 i 2019. godine, uništeni su u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Ovu dokumentaciju tražili smo u julu 2021. godine (nakon što smo dobili dio dokumentacije za 2020. godinu), a odgovor smo dobili dvije godine kasnije, u oktobru 2023. U šturom odgovoru Generalnog sekretarijata Vlade nismo dobili informaciju kada je izvršeno uništenje ove dokumentacije. Listom kategorija registraturske građe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, izvještaji, zapisnici i odluke komisija Vlade čuvaju se na rok od pet godina. U trenutku kada smo tražili dokumentaciju, ovi rokovi nisu bili istekli.

Prema dokumentaciji koju smo ranije dobili za 2020. godinu, uži kabinet Vlade je samo na jednoj sjednici odobrio isplatu od oko 700 000 € za 523 osobe, u iznosima od 100 do 30 000 eura. Sada je dokumentacija za ranije godine izgubljena.

Naša preporuka novoj vladi, koju prethodne nijesu željele da čuju, je da se obustavi mehanizam dijeljenja novca fizičkim i pravnim licima na ime pomoći, od strane netransparentih tijela kao što su Uži kabinet i vladina Komisija.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *