Unaprijediti saradnju sa NVO zarad pružanja kvalitetnijih e-javnih usluga

Predstavnica Instituta alternativa Milica Milonjić učestvovala je na sastanku sa NVO na temu “Predlozi za saradnju na unapređenju portala eUprava i prezentacija e-servisa” koji je organizovalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Milica je u svom izlaganju identifikovala ključne prepreke za pružanje kvalitetnijih e-usluga:

  • Neprihvatanje promjena u radu od strane zaposlenih u državnim organima i organima državne uprave i odbijanje prelaska na elektronski način pružanja usluga;
  • Nezainteresovanost organa za postavljanje servisa na portal eUprave;
  • Nedovoljan broj servisa na portalu eUprave na nivoima 3 i 4 koji omogućavaju dvosmjernu komunikaciju, odnosno transakciju (1)
  • Elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) se još uvijek ne koristi u svim ministarstvima, a u pojedinim slučajevima implementacija zastaje na nivoima rukovodećeg kadra (2);
  • Nepoštovanje roka predviđenog Zakonom o elektronskoj upravi za dostavljanje podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave;
  • Nedovoljno regulisana ponovna upotreba podataka javnog sektora, pa organi pored prikupljanja podataka iz svoje nadležnosti prikupljaju i ogroman set podataka za koje su izvorno nadležni drugi organi;
  • Značajan broj registara se još uvijek ne vodi na način kako je to primjereno novom tehnološkom dobu, već se unos podataka vrši ručno u pisanoj formi i na taj način ne podržava elektronsku razmjenu i obradu;
  • Cijena izdavanja digitalnog certifikata nije isplativa s obzirom na mali broj dostupnih usluga na nivoima 3 i 4.

Ona je takođe istakla da pružanje usluga u dvije ključne oblasti za život građana i poslovanje privrednih društava – e-Zdravstvo i e-Javne nabavke nije na zadovoljavajućem nivou. Nadalje, naglasila je da je potrebno stvoriti jednake uslove i mogućnosti za korišćenje e-javnih usluga i interneta za cjelokupno stanovništo, a da je jedan od načina za postizanje ovog cilja unapređivanje digitalne pismenosti građana.

U ime Ministarstva, na sastanku su govorili Stevan Ljumović, generalni direktor Direktorata za razvoj elektronske uprave i Vesna Simonović, glavna administratorka portala eUprave.

Na sastanku je poručeno da će u narednom periodu fokus biti stavljen na promovisanje portala eUprave, povećanje broja dostupnih e-servisa koji će imati široku upotrebu, kao i na unapređivanje digitalne pismenosti građana, ali i državnih službenika, te predstavnika medija, NVO i privrednih društava.

(1) Usluga na nivou 3 omogućava dvosmjernu komunikaciju, što podrazumijeva interaktivno ispunjavanje formulara (elektronska forma) i prijava uz autentifikaciju (ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga – npr. dostava dokumenta na kućnu adresu), dok usluga na nivou 4 omogućava transakciju, što podrazumijeva potpunu obradu predmeta uz online plaćanje usluge i povratnu informaciju korisniku.

(2) eDMS u punom kapacitetu funkcioniše u devet ministarstava, iako je produkcija uspostavljena u svim ministarstvima. Strategijom reforme javne uprave 2016-2020 koja je u pripremi planirano je da eDMS bude implementiran u svim ministarstvima do kraja 2016, nakon čega će započeti implementacija u ostalim organima uprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *