Učešće Instituta alternativa na Okruglom stolu „Zakon o Vladi – otvorena pitanja“

Institut alternativa je 12. decembra učestvovao na Okruglom stolu „Zakon o Vladi – otvorena pitanja“ koji je Ministarstvo javne uprave organizovalo u saradnji sa Udruženjem pravnika Crne Gore.

Pored našeg učešća u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o Vladi, na ovom Okruglom stolu smo još jednom iznijeli neke od naših sugestija o tome šta je još potrebno dodatno preispitati u Nacrtu zakona o Vladi.

Inovirana verzija Nacrta zakona o Vladi, u odnosu na prethodnu koja je preciznije definisala broj i nazive ministarstava, propisuje samo gornju granicu za broj ministarstava (15), i pored toga, 7 obaveznih ministarstava (pravde, odbrane, unutrašnjih poslova, finansija, vanjskih poslova, zdravlja i javne uprave). Ipak, i dalje izostaje dodatno obrazloženje o kriterijumima koji su bili ključni prilikom određivanja ovih obaveznih ministarstava.

IA se zalaže da se propiše trajnija organizacija Vlade, a da se neophodna fleksibilnost u realizaicji ekspozea i programa rada Vlade omogući kroz ministarstva bez portfelja.

Takođe, pozdravljamo i odluku da se usvoji naš prijedlog da se Vladi kojoj je istekao mandat, pored zabrane postavljenja, propiše i zabrana novih imenovanja, obuhvatajući na taj način sve javne funkcionere što je bila preporuka IA od samog početka.

 

Ove, ali i druge preporuke objedinili smo i u našoj publikaciji „Za bolji Zakon o Vladi“ gdje smo između ostalog, istakli potrebu za unapređenjem transparentnosti stalnih i povremenih radnih tijela Vlade, uvođenje obaveznih elemenata Mišljenja Vlade na prijedloge zakona koje iniciraju poslanici i poslanice, provjera integriteta članova Vlade i njihovih savjetnika, kao i način na koji treba da se vrši primopredaja dužnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *