Trećina ministarstava ne poštuje Zakon o NVO

Ministarstva unutrašnjih poslova, finansija, vanjskih poslova, nauke, održivog razvoja i turizma i javne uprave ne planiraju da izdvoje sredstva za projekte nevladinih organizacija, koji bi im mogli pomoći u sprovođenju javnih politika.

Ova ministarstva nisu utvrdila priroritetne oblasti od javnog interesa i potrebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta za 2018. godinu. Time su pokazala da sljedeće godine ne planiraju projektnu saradnju sa nevladinim sektorom u značajnim oblastima od javnog interesa.

Institut alternativa posebno apeluje na Ministarstvo javne uprave, kao nadležno Ministarstvo za dosljednu primjenu Zakona o NVO, ali i na druga ministarstva, da hitno započne sa izradom sektorske analize, u skladu sa članom 32 Zakona o nevladinim organizacijama.

Ministarstvo javne uprave imalo je obavezu da sačini predloge prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebna sredstva za finansiranje, na osnovu utvrđenih strateških i planskih dokumenata i nakon sprovedenih konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa.

Napominjemo da je reforma javne uprave u Crnoj Gori prioritet za Evropsku komisiju. Imajući u vidu ukupni trošak reforme javne uprave, koji je planiran u iznosu od najmanje 15 miliona eura, naročito je izražena potreba da civilni sektor, kroz nezavisna istraživanja i aktivnosti, pruži doprinos u praćenju benefita koje će ova reforma imati za građane.

Podsjećamo, Zakon o NVO propisuje finansijsku podršku u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta, za projekte koje realizuju nevladine organizacije.

Ministarstva koja su, prema našim saznanjima, raspisala javni poziv ili sprovela konsultacije sa nevladinim sektorom u određivanju prioritetnih oblasti su: Ministarstvo evropskih poslova, pravde, za ljudska i manjinska prava, odbrane, poljoprivrede, zdravlja, rada i socijalnog staranja, prosvjete, kulture, sporta i ekonomije.

Naročito zabrinjava što je Ministarstvo javne uprave, koje je ujedno i ministarstvo koje je pripremilo predlog važećeg Zakona i nadležno za njegovu efikasnu primjenu, među prvima koji se oglušuju o zakonske odredbe.

S obzirom na to da je rok za dostavljanje predloga za finansiranje projekata davno istekao, Institut alternativa apeluje na organe državne uprave koji do sada nisu utvrdili potrebna sredstva za finansiranje projekata nevladinog sektora, da to hitno učine i na taj način omoguće punu implementaciju zakonskih odredbi i obaveza države da obezbijedi sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *