Transparentnost boli

Transparentnost boliUkoliko ste naumili da pronađete detalje o određenoj javnoj nabavci, naoružajte se strpljenjem, koncentrišite se i – uzmite odmor od 15 dana.

Predstavnici državnih institucija se kunu u otvorenost rada i ističu da je sve javno dostupno na internet stranicama ili je informacije u posjedu organa moguće dobiti na osnovu zahtjeva za slobodan pristup. Drznete li se da protivriječite, sve se doživljava kao napad, a transparentnost dokazuje na skali međunarodno definisanih standarda.

Kako ta ”međunarodno priznata” transparentnost funkcioniše u praksi? Uzmimo primjer portala javnih nabavki. Stupanjem na snagu važećeg Zakona o javnim nabavkama, kao jedna od važnih novina isticana je obaveza objavljivanja poziva za javno nadmetanje, planova javnih nabavki i zaključenih ugovora na on-line portalu. Ukinuta je obaveza objavljivanja poziva u jednom štampanom dnevnom listu. Ovo je bio ogroman gubitak za Pobjedu, budući da je tada još uvijek bila u većinskom državnom vlasništvu, pa su drugi listovi u startu gubili u trci za ove objave.

Svi učesnici u postupku bili su, dakle, od 1. januara 2012. godine upućeni na portal. Ako ste, pak, samo zainteresovani za oblast javnih nabavki i ne učestvujete u postupcima već samo želite da pratite objave, Uprava za javne nabavke svakog ko se registruje kao korisnik/ca na portalu evidentira ili kao ponuđača ili kao službenika/cu za javne nabavke. Samim tim, ni registar preduzeća koji postoji nije ni precizan ni tačan budući da sadrži podatke o svakoj zainteresovanoj strani koja je ikada posjetila portal. Isto tako, na osnovu e-mail adrese nije moguće procijeniti da li učestvujete u postupcima ili ne.
Na koji način radi on-line instrument za javne nabavke?

Pretraživač nije jednostavan za upotrebu, ni jasan niti razvijen. Podaci nisu svrstani po kategorijama, već po datumima objave. Interesantno je da su pojedini ugovori ili aneksi objavljeni bez osnovnih elemenata, kao običan dokument, bez datuma, pečata i potpisa strana koje zaključuju ugovor. Ovo praktično znači da je u praksi moguće da ukupan iznos zaključenog posla mnogo veći, odnosno da se krši zakonska norma o procentu do kojeg se mogu izmijeniti odredbe i iznosi osnovnog ugovora.

Pretragom svakog od 18.685 podataka/objava, koliko je dostupno na portalu za 2014. godinu, može se utvrditi da ima ukupno 5.318 objavljenih ugovora i 28 aneksa. Ipak, i informacije do kojih dođete ogromnim trudom ne moraju biti konačne i precizne. Nemoguće je utvditi da li je tokom 2014. godine zaista zaključeno ovoliko aneksa ili više, jer Uprava za javne nabavke ne objavljuje koliko se aneksa zaključi na godišnjem nivou. Isto tako, znaćemo tek u maju, kada godišnji izvještaj o javnim nabavama bude objavljen, da li su svi zaključeni ugovori dostupni na portalu. Uprava npr. u izvještaju o nabavkama u 2012. godini navodi da je zaključeno 4.332, a na portalu objavljeno 3.154 ugovora za tu godinu.

Nama u Institutu alternativa je bilo potrebno 15 radnih dana da dođemo do informacija o ukupnom broju ugovora i aneksa u 2014. godini, zato što: podaci nisu pretraživi po instituciji koja je zaključila ugovor, predmetu ili ponuđaču; broj ugovora koji se dobije pretragom na osnovu kriterijuma ”ugovor” je manji u odnosu na ovaj do kojeg se dođe uvidom u svaku stranu i otvaranjem svakog od dostupnog/objavljenog podatka; datum zaključenja ugovora i objava se ne poklapaju, nisu čak ni u približnom vremenskom intervalu; pretraga po željenoj stranici takođe nije moguća, što znači da svaki naredni put kada se korisnik/ca uloguje i želi da nastavi pretragu mora da krene od početka da bi “pješke” došao/la do stranice koju je napustio/la.

Problemi su, dakle, brojni i u značajnoj mjeri ograničavaju transparentnost. Postavlja se pitanje da li su tvorci ovog portala imali predstavu o ovim nedostacima, odnosno da li su namjerno ograničili mogućnosti pretrage kako bi onemogućili preciznu i laku pretragu i ostavili mogućnosti za manipulacije i prikrivanje informacija?

Preostaje nam jedino da krenemo u revnosno bilježenje svake objave u posebnu internu arhivu, na dnevnoj osnovi. Izmjene Zakona o javnim nabavkama koje su usvojene u decembru predviđaju objavjivanje tenderske dokumentacije na istom ovom portalu. Unaprijed se radujemo većoj ”količini podataka” koju ćemo pretraživati na gore opisan način.

dr Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa i članica radne grupe za poglavlje 23

Tekst originalno objavljen u sekciji ,,Forum” dnevnog lista Vijesti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *