Tekuća budžetska rezerva – 60 miliona van očiju javnosti

Apelujemo na Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da u što skorijem roku odluči o žalbi Instituta alternativa na rješenje Generalnog sekretarijata Vlade iz marta ove godine, kojim su sve informacije o radu Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve proglašene povjerljivim.

Prema Poslovniku o radu Vlade, Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, kao stalno tijelo Vlade, samostalno odlučuje o raspodjeli novca fizičkim licima, pojedinim organizacijama, društvima i udruženjima, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije. Namjene za koje se mogu koristiti ova sredstva su pomoć za liječenje, školovanje, poboljšanje materijalne situacije, ali i „ostale namjene u skladu sa Zakonom“.

Ukupna sredstva potrošena na liniji „tekuće budžetske rezerve“, za prethodne četiri godine iznose 62 miliona eura. Kako su svi podaci o radu Komisije tajni, ne možemo ni pretpostaviti koji dio ovog iznosa je utrošen kroz njihove odluke niti naslutiti u koje svrhe je novac potrošen i kome je otišao.

Zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražili smo osnovne podatke o radu ovog tijela Vlade: zahtjeve koje je Komisija primila u toku 2015. godine, odluke o raspodjeli sredstava, izvještaji, konstatacije, ocjene i prijedlozi zaključaka, kao i zapisnici sa sjednica Komisije.

Naš zahtjev je odbijen jer je Generalni sekretarijat Vlade proglasio sve podatke o radu ove vladine komisije zaštićenim, tajnim podatkom, pozivajući se na odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Smatramo da je obrazloženje o skrivanju ovih informacija zbog zaštite ličnih podatka neubjedljivo i predstavlja zloupotrebu odredbi i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Po našem mišljenju, Generalni sekretarijat je zanemario obavezu organa vlasti da, ukoliko je dijelu informacije pristup ograničen, omogući pristup informaciji dostavljanjem njene kopije nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ograničen.

Zabrinuti smo zbog ovakve prakse skrivanja informacija o značajnoj budžetskoj potrošnji tekuće rezerve, koja je diskrecione prirode i odnosi se na transfere pojedincima i pravnim licima, regulisana samo opštim pravilnikom iz 2009. godine. Dok informacije o radu Komisije koja ne polaže račune nikom sem Vladi, ne budu dostupne javnosti, imamo pravo da sumnjamo da su se sredstva iz ove „tekuće budžetske rezerve“ zloupotrebljavala za izborne svrhe.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *