Senat DRI godinu dana u nepotpunom sastavu

Senat Državne revizorske institucije već godinu dana radi u krnjem sastavu, brojeći četiri od zakonom predviđenih pet članova. Institut alternativa poziva Skupštinu, odnosno Administrativni odbor, da imenovanje novog člana Senata DRI postavi na listu svojih prioriteta u najskorijem periodu.

Otkako je u martu 2010. član Senata DRI Dušan Mrdović imenovan za ambasadora Crne Gore u Makedoniji, njegovo mjesto je upražnjeno. Podsjećamo da članove Senata imenuje i razrješava Skupština, na prijedlog nadležnog radnog tijela (Administrativni odbor). Iako je ovo radno tijelo još u junu prošle godine pokrenulo postupak za imenovanje novog člana Senata DRI, još uvjek nema naznaka da se nešto po ovom pitanju i uradilo.

Član Senata je rukvodilac jednog od pet sektora DRI, član je kolegijuma i ima niz nadležnosti vezanih za unutrašnje funkcionisanje DRI, kao i praćenje revizija i odgovornost za njihove rezultate. Ukupni kadrovski kapaciteti DRI još uvjek su daleko od planiranih, odnosno sistematizovanih, te je stoga nepotpun broj članova Senata još više zabrinjavajući.

U Institutu alternativa smatramo da je kriterijum stručnosti jedini koji treba da utiče na izbor novog člana Senata DRI. Pozivamo članove Administrativnog odbora da u ovom slučaju zanemare partijsku i političku podobnost. Jednom izabran, član Senata prema Zakonu o DRI ne može biti član organa političke stranke, niti vršiti poslaničku ili drugu javnu funkciju.

Imajući u vidu sadašnji sastav i zakonske norme koje regulišu izbor i sastav Senata DRI, potrebno je da novi član Senata DRI ima stručnu spremu diplomiranog pravnika. Takođe, zbog male zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u okviru DRI, pozivamo članove Odbora da prilikom imenovanja posebnu pažnju obrate na princip rodne ravnopravnosti.

Prije svega je, međutim, neophodno da poslanici u Skupštini Crne Gore u punoj mjeri shvate važnost DRI za političku kontrolu budžeta i borbu protiv korupcije i ne dozvole da vrhovni organ državne revizije radi sa smanjenim kapacitetima svog Senata. Stoga pozivamo Administrativni odbor Skupštine Crne Gore da u što skorijem roku nastavi proceduru imenovanja novog člana Senata DRI.

Marko Sošić
Saradnik na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *