Seminar ”Thinking 4 Governance”

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, učestvuje na drugom seminaru u okviru projekta “Thinking for Governance” koji se održava u Bratislavi od 20-21. marta 2014. godine. Cilj projekta je razmjena iskustava zemalja Višegradske grupe (Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska) s organizacijama civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana o ulozi ovih organizacija u procesu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24. Nevladine i think tank organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Srbije zajedno rade na publikaciji koja će obuhvatiti preporuke za unapređenje reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, kao i saradnje između civilnog društva i državnih organa u ovim zemljama. Ključne naučene lekcije u dosadašnjem procesu evropske integracije ovih zemalja biće predstavljene na završnom seminaru u Beogradu. Institut alternativa, zajedno za Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centrom za monitoring i istraživanje (CEMI) predstavlja Crnu Goru u okviru ovog projekta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *