Savjet ASK da otvori vrata predstavnicima NVO

Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije uputili smo Inicijativu da omogući predstavnicima nevladinih organizacija praćenje sjednica Savjeta, bez obaveze učešća. Od Savjeta tražimo i da materijale za raspravu objavljuje prije sjednica, a ne po usvajanju, kako je to sada praksa.

Izmjenama Poslovnika o radu Savjeta iz maja 2016. godine, sjednice ovog tijela praktično su zatvorene za praćenje od strane predstavnika nevladinih organizacija (NVO). Obrazloženje ranijeg sastava Savjeta za to bilo je da predstavnici NVO praćenjem sjednica ne doprinose efikasnosti rada ovog tijela, te da mogu samo učestvovati uz prethodno dostavljanje članovima Savjeta onoga o čemu žele da govore u pisanoj formi, na osnovu čega će se Savjet izjasniti o učešću.

Smatramo da bi novi sastav Savjeta trebalo da inicira i usvoji Izmjene i dopune Poslovnika o radu Savjeta kako bi omogućio nezavisno i objektivno praćenje rada Agencije i Savjeta i istraživačke aktivnosti nevladinih organizacija. Potrebno je da Savjet Agencije ponovo otvori svoje sjednice za praćenje/posmatranje od strane predstavnika nevladinih organizacija, bez obaveze učešća u radu sjednica, kako je to bio slučaj tokom 2015. godine kada su sve sjednice Savjeta ASK, osim jedne, po pravilu bile otvorene za javnost, a da je predstavnicima NVO omogućeno kontinuirano praćenje sjednica.

Dalje, smatramo da je važećim odredbama Poslovnika u potpunosti onemogućeno čak i učešće NVO u radu Savjeta. Ove odredbe propisuju obavezu nevladine organizacije da podnese zahtjev radi učečća njenog predstavnika u radu Savjeta. Zahtjev, između ostalog, mora da sadrži broj sjednice i naziv tačke dnevnog reda u okviru koje predstavnik nevladine organizacije želi da uzme učešće u radu, kao i akt koji sadrži predloge, sugestije i/ili komentare u vezi tačke dnevnog reda u okviru koje predstavnik nevladine organizacije želi da učestvuje u radu Savjeta.

Međutim, materijali za sjednicu objavljuju se tek pošto su usvojeni i kada se više ni na koji način ne može uticati na njihov sadržaj. Stoga je čak i ovakvo ograničeno učešće predstavnika NVO, u potpunosti onemogućeno i obesmišljeno. Mogućnost učešća u radu sjednica Savjeta postoji na papiru, ali je potpuno neizvodljivo u praksi.

Zato je neophodno unaprijed i blagovremeno objavljivati ove materijale kako bi se zainteresovana javnost sa njima upoznala i na osnovu toga opredijelila za učešće u radu sjednica Savjeta, te pružila svoju ekspertizu, preporuke i mišljenje o dokumentima koja usvaja ovo tijelo.

Budući da je, takođe prema Poslovniku, nevladina organizacija dužna da podnese zahtjev najkasnije 24 časa prije početka Sjednice Savjeta, materijali bi morali biti objavljeni najmanje 3 do 5 dana prije održavanja sjednice.

Inicijativu smo Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije uputili 26. septembra 2019. godine.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *