Sastanak: Kako do zapošljavanja po zaslugama?

Insitut alternativa (IA) je u petak, 24. jula, održao sastanak sa zainteresovanim donosiocima odluka u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji podržava Ambasada SAD u Podgorici.

Događaj je okupio aktere koji su ključni za zapošljavanje i napredovanje u državnim organima, odnosno za dosljednu primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima: predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Upravne inspekcije, Uprave za kadrove, Komisije za žalbe i Etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeska državnih službenika i namještenika.

Na sastanku je bilo riječi o ključnim izazovima u uspostavljanju sistema zasluga u državnim organima, koji su prepoznati u monitoring izvještaju Instituta alernativa “Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima“, ali i u zvaničnim izvještajima Vlade i prijavama podnijetim preko IA internet stranice “Moja uprava“.

Rezultat događaja je i nacrt preporuka koje će dalje biti diskutovane u okviru rada na izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, čije usvajanje se očekuje do kraja godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *