Saopštenje: Zaustaviti netransparentno poslovanje javnih preduzeća

Institut alternativa (IA) ni nakon godinu dana nije uspio ostvariti uvid u poslovanje državnih preduzeća

IA je u maju prošle godine uputio zahtjev za slobodan pristup informacijama na 35 adresa registrovanih državnih preduzeća u Crnoj Gori, tražeći uvid u izvještaje o radu za 2014. godinu, zapisnike sa sastanaka Odbora direktora u istoj godini, iznose prosječne zarade, kao i broj zaposlenih lica na dan 31. 12. 2014.

Do danas, IA je uspio dobiti izvještaj o radu za 2014. godinu od 15 preduzeća, dok ga ostatak još uvijek nije dostavio zbog neposjedovanja, povjerljivosti podataka, ili zbog toga što je izvještaj još uvijek u izradi.

Preduzeća koja nisu dostavila izvještaj o radu i koja ne poštuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama su “Budvanska rivijera“ AD Budva, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, “Montenegro Airlines“ AD Podgorica, “Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, JP “Nacionalni parkovi Crne Gore“, Aerodromi Crne Gore, Plodovi Crne Gore, Luka Bar – AD Bar, “Prekookeanska plovidba“ AD Bar, “Barska plovidba“ AD Bar, Pošta Crne Gore AD Podgorica, Montenegro bonus DOO Cetinje, Project-Consulting d.o.o Podgorica, “Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić, Radio-difuzni centar DOO Podgorica.

Imajući u vidu inicijativu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u pokretanju prekršajnog postupka protiv preduzeća Hotelska grupa “Budvanska rivijera“ AD Budva, koju podržavamo, ovom prilikom je pozivamo, ali i Vladu, da izvrše pritisak kako na ovo tako i na ostala javna preduzeća, da započnu sa primjenom svojih zakonskih obaveza koje proizilaze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

“Budvanska rivijera“ odbija da Institutu alternativa dostavi informacije koje se tiču njenog poslovanja, jer tumači da nije obveznik Zakona o slobodnom pristupu informacijama, iako je većinski procent vlasništva nad ovim preduzećem u rukama Vlade Crne Gore.

Nakon odbijenog zahtjeva, IA je uložio žalbu u junu 2015. Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, uzimajući u obzir podatke Centralne depozitarne agencije prema kojima se 41,63% akcija u “Budvanskoj rivijeri“ nalazi u rukama Vlade, dok 12, 82% posjeduje Fond PIO, a 4,27 % Zavod za zapošljavanje. Prema navedenim podacima država, dakle, posjeduje 58,72% akcija u “Budvanskoj rivijeri“, što je čini organom vlasti a time i obveznikom Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Kapaciteti Agencije za pokretanje prekršajnih postupaka moraju biti unaprijeđeni, a zarad veće transparetnosti organa vlasti kao i ažurnijeg sankcionisanja ovakvog kršenja Zakona, njeno djelovanje mora biti proaktivnije. Ovo posebno naglašavamo s obzirom na to da ni nakon godinu dana nismo dobili rješenje Agencije o pomenutoj žalbi.

Ivana Bogojević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *