Saopštenje: Učešće u mirovnim misijama van nadzora Skupštine

Vlada samostalno odlučuje o učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u državnoj upravi u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Skupština je potpuno isključena iz ovog procesa. Odbor za bezbjednost i odbranu niti je konsultovan prilikom upućivanja, niti izvještavan o učešću ovih predstavnika u mirovnim misijama.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila odluku kojom se pripadnici Uprave policije upućuju u mirovne misiju UN na Kipru. Predstavnici Uprave policije prisutni su u misiji na Kipru od 2009. godine. U toku 2012. godine, predstavnici policije upućeni su i u ISAF misiju u Avganistanu.

Za razliku od jedinica Vojske Crne Gore, prilikom upućivanja predstavnika policije, civilne zaštite ili organa državne uprave u mirovne misije, Vladi ne treba mišljenje niti odobrenje Skupštine.

Matični Odbor za bezbjednost i odbranu nije konsultovan prilikom upućivanja, niti je u dosadašnjem periodu bio izvještavan o aktivnostima predstavnika Uprave policije u mirovnim misijama. Ovo je posebno zabrinjavajuće, jer Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, izričito navodi obavezu Odbora da razmatra ove izvještaje, a samim tim i nadležnih institucija da ih redovno podnose.

Zakonom koji reguliše ovu oblast iz 2008. godine (puni naziv: Zakon o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu) predviđeno je da Skupština daje saglasnost kada riječ o upućivanju predstavnika Vojske Crne Gore u mirovne misije. Kada je riječ o učešću pripadnika civilne zaštite i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, Skupština nema nikakvih nadležnosti. Izvršnoj vlasti je dato je isključivo i neograničeno ovlašćenje da odlučuje o ovom važnom pitanju.

Smatramo da potrebno hitno inicirati izmjene i dopune Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite(…) kako bi saglasnost Skupštine bila neophodna i prilikom upućivanja pripadnika pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u misije u inostranstvu. Rješenje koje je trenutno na snazi učinjeno je zastarjelim i nepotpunim usvajanjem Zakona o parlamentarnom nadzoru i predstavlja jednu od prepreka daljem razvoju parlamentarnog nadzora u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *