Saopštenje: Šta je sa Nacrtom zakona o specijalnom tužilaštvu?

U polugodišnjem Izvještaju o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava” koji je juče objavila Vlada, nema valjanih informacija o statusu pripreme Nacrta zakona o specijalnom tužilaštvu.

Predstavnici Instituta alternativa su učestvovali na deset sastanaka radne grupe održanim tokom januara i februara (dana: 27, 28, 29, 30, 31. januara, 6, 10, 13, 21, 27. februara), i dostavili komentare, predloge i sugestije na više radnih verzija zakona.

Posljednji sastanak radne grupe kojem je prisustvovao predstavnik Instituta alternativa održan je 27. februara, nakon čega je već sjutradan, 28. februara, tadašnja verzija zakona trebalo da bude usaglašena na ministarskom nivou, tj. između ministra pravde, ministra unutrašnjih poslova, i v.d. vrhovnog državnog tužioca.

Od tada su protekla četiri mjeseca i jedanaest dana, a pored naših brojnih pokušaja da stupimo u kontakt sa odgovornim službenicima u Ministarstvu pravde i informišemo se o nastavku rada radne grupe, nismo dobili odgovarajući odgovor.

Prema Planu realizacije zaključaka iz Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, javna rasprava o nacrtu ovog Zakona je bila predviđena za “maj/jun” ove godine.

Javnost ima pravo da zna koja su to sporna pitanja odložila objavljivanje Nacrta zakona i onemogućila zainteresovane strane da konstruktivno učestvuju u unapređenju ovako važnog zakona. Pitanje reforme specijalnog tužilaštva koje bi vodilo predmete visoke korupcije i organizovanog kriminala je jedno od najvažnijih pitanja od kojeg zavisi dalje napredovanje u pregovorima u poglavlju 23.

Budući da je njegovo usvajanje u Skupštini predviđeno za oktobar, izražavamo zabrinutost da se izbjegava pružiti mogućnost javnosti da doprinese izgradnji kvalitetnog institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

U prilog tome govori i praksa organizovanja javnih rasprava o nekoliko važnih zakona u jednom danu, po uzoru na jučerašnju odluku Ministarstva pravde, koja ima za cilj samo da ispuni formu.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora

Vezani postovi:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *