Saopštenje: Predlog Vlade za imenovanje Veljovića nezakonit

Iz dokumentacije priložene uz predlog za imenovanje Veselina Veljovića za mjesto direktora Uprave policije proizilazi da zakonske procedure provjere sposobnosti nijesu sprovedene; od Vlade tražimo poništavanje konkursa.

Uprava za kadrove je 25. jula utvrdila listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je raspisan 2. jula 2018. godine, dan nakon što je sa primjenom počeo novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Novi Zakon starješine organa uprave prepoznaje kao posebnu kategoriju državnih službenika, i propisuje postupak pisanog testiranja i sprovođenja intervjua sa kandidatima, kao i ocjenjivanje u skladu sa propisanim kriterijumima.

Međutim, tekst javnog konkursa za mjesto direktora Uprave policije objavljen je u skladu sa Zakonom koji je prestao da važi. 

Naime, u javnom konkursu, Uprava za kadrove se u jednom dijelu poziva na odredbe  Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16), iako je počeo sa primjenom novi zakon (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18 od 10.01.2018).

I razgovor sa Veselinom Veljovićem, jedinim kandidatom za mjesto direktora Uprave policije, sproveden je u skladu sa procedurama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji je prestao da važi. Stari zakon je propisivao samo obavezu  da Uprava za kadrove dostavi listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa resornom ministru, koji na osnovu obavljenog razgovora sa svim kandidatima sa liste Vladi predlaže imenovanje.

Dakle, Zakon za koji je propisano da počinje sa primjenom 1. jula ove godine nije primijenjen tokom sprovođenja ovog konkursa.

Vlada je imala rok da do 1. jula donese sva podzakonska akta za primjenu novog zakona, i smatramo da kašnjenja u normativnoj aktivnosti ne smiju biti razlog za nezakonite procedure. Naprotiv, apelujemo na Vladu da poništi konkurs za direktora Uprave policije, prije nego dovede do nezakonitog ishoda, i da raspiše novi konkurs u skladu sa važećim zakonom.

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *