Saopštenje: Poboljšati rad inspekcijskih organa, a ne ugrožavati prava

Usvajanje odredbi Predloga Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojima se reguliše visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenu na porodiljskom, odnosno zaposlenu ili zaposlenog na roditeljskom odsustvu ugrozilo bi politiku povećanja nataliteta, pravo na planiranje porodice, socijalnu sigurnost i prava majke i djeteta, kao i položaj i profesionalni status žena koje zarađuju platu veću od prosječne u državi.

Institut alternativa podržava inicijativu civilnog sektora i napore opozicije da se izmijene odredbe Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojima se, između ostalog reguliše i visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu. Smatramo da se ograničavanjem visine sredstava za refundaciju poslodavcu na iznos koji ne može biti veći od visine prosječne zarade u državi u prethodnoj godini, neće postići planirani efekti uštede u državnom budžetu ukoliko se ima u vidu broj građana u Crnoj Gori koji zarađuje platu u iznosu većem od prosječne zarade. Umjesto uštede u državnom budžetu država će zapravo podsticati diskriminaciju i povećanje nezaposlenosti žena koje više zarađuju, a koje planiraju porodicu.

Usvajanjem ovakvih odredbi Zakona država socijalnu brigu o porodiljama i roditeljima prepušta poslodavcima koji će nastojati ili da izmijene kolektivne ugovore i smanje zarade porodiljama odnosno korisnicima roditeljskog odsustva ili da ih otpuste. Posebno će biti ugrožene žene koje imaju ugovor na određeno vrijeme ili koje manje od tri mjeseca rade kod poslodavca, jer se u tom slučaju naknada zarade ne refundira. Nerealno je očekivati da će poslodavci moći, a ni htjeti podnijeti ovaj teret.

Smatramo da su brojne zloupotrebe prava na refundaciju zarada za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo propusti u radu nadležnih inspekcijskih organa. Dug prema državi koji je nastao kao posljedica zloupotreba se ne smije naplaćivati novcem onih koji zarađuju natprosječne plate. Napominjemo da se iznos sredstava za refundaciju isplaćuje iz Fonda za zdravstveno osiguranje, te da je u pitanju novac koji se od plata građana Crne Gore svakog mjeseca odvaja i za ovu namjenu.

Umjesto stimulisanja rađanja i pružanja podrške ženama i roditeljima, položaj žena i roditelja se, usvajanjem ovakvih odredbi Zakona, dodatno ugrožava. Prethodne afere i zloupotrebe opominju da inspekcija rada nije radila svoj posao ili ga makar nije radila valjano. Država ne treba da kažnjava majke i djecu, već da poboljša rad inspekcijskih organa kako bi se ubuduće spriječile zloupotrebe prava na refundaciju znaknada zarada za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Dragana Radović
Istraživačica javnih politka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *