Saopštenje: Plan Glavnog grada daleko od stvarnosti

Institut alternativa je Glavnom gradu danas uputio komentare na nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji nije usklađen sa nacionalnim prioritetima i ne pruža uvjerljiva obrazloženja za predložene strateške ciljeve, mjere i aktivnosti.

Nacrt akcionog plana Glavnog grada Podgorica ne pruža detaljnu analizu aktuelne situacije. Neprepoznavanjem osnovnih problema i ograničenja sa kojima se na polju borbe protiv korupcije suočava Glavni grad, nacrt akcionog plana ne identifikuje jasno oblasti rizika od korupcije. Samim tim, legitimitet odabranih strateških ciljeva, mjera i aktivnosti, je upitan.

Dokument se ne poziva na Analizu rizika za korupciju Ministarstva finansija iz 2011. godine, Strategiju reforme javne uprave kao ni na druge relevantne dokumente, uključujući posljednje izvještaje Evropske komisije o napretku Crne Gore.

Dodatno, potrebno je jasno utvrditi koje mjere nisu u cjelini realizovane u prethodnom akcionom planu, kao i koji su uzroci što su one samo djelimično ili uopste nisu realizovane.

Objašnjenje o troškovima realizacije aktivnosti dato u uvodu akcionog plana nije zadovoljavajuće. Potrebno je utvrditi poseban dio koji ce jasno identifikovati iznose sredstava potrebne za realizaciju svake aktivnosti.

Besmisleno je akcionim planom propisivati primjenu važećih pravnih akata kako je to najprije objašnjeno u uvodu Akcionog plana, a kasnije konkretizovano u nizu mjera. Ukoliko se želi dati poseban značaj primjeni određenih pravnih akata ili pojedinih normi, onda je moguće predvidjeti posebne modele za praćenje primjene sa redovnim izvještavanjem i ukazivanjem na izazove u primjeni.

Izražavamo zabrinutost što se Skupština Glavnog grada gotovo ne spominje u ovom akcionom planu, osim kod jedne aktivnosti. Potrebno je predvidjeti odgovarajuće mjere za osnaživanje nadzorne uloge Skupštine pri čemu od značaja mogu biti ranije preporuke IA.

Javno-privatna partnerstava i koncesije u cjelini su izuzete iz ovog plana, uprkos velikoj podložnosti ovih oblasti korupciji.

Brojne mjere u Akcionom planu nemaju direktnu vezu sa borbom protiv korupcije, dok su mnoge aktivnosti i njihovi nosioci neodgovarajuće definisani, što će otežavati njihovu realizaciju. Kod većeg broja aktivnosti rok je određen kao “kontinuirano”, što je nedovoljno precizna definicija.

Preuzmite Komentar Instituta alternativa nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorica 2013-2014

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *