Saopštenje: Otkloniti dileme i propuste u primjeni novog zakona

Uprkos pomacima, prvih pola godine sprovođenja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima na zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi obilježila je nedovoljna ispunjenost preduslova i neažurnost državnih organa u dostavljanju informacija o popuni radnih mjesta. Institut alternativa (IA) kontinuirano prati sprovođenje novog Zakona, fokusirajući se na odredbe kojima se reguliše zapošljavanje i napredovanje državnih službenika i namještenika od kojih se očekuje da uvedu sistema zasluga u crnogorsku državnu upravu.

Od 1. januara 2013. godine, od kada se primjenjuje, ovaj akt je dao određene pozitivne rezultate u praksi.

Internet prezentacija Uprave za kadrove pruža detaljan uvid u izvještaje sa provjere sposobnosti i ocjenjivanja kandidata za posao u državnim organima.

Takođe, sprovođenje oglasa koje je IA detaljnije analizirao, u smislu isteka vremenskog perioda od pokretanja postupka popune radnog mjesta do izbora kandidata za posao, može se ocijeniti kao efikasno.

Međutim, do 1. jula 2013. godine, nisu bili ispunjeni osnovni pravni i institucionalni preduslovi za primjenu Zakona.

Šest od trinaest predviđenih podzakonskih propisa, koji bi trebalo da detaljnije razrade njegovo sprovođenje, u posmatranom periodu nije stupilo na snagu.

Iako postoji trend ažurnijeg dostavljanja informacija o državnim službenicima i namještenicima u Centralnu kadrovsku evidenciju, ovaj informacioni sistem Uprave za Kadrove, koji je ključan za kadrovsko planiranje u državnoj upravi, i dalje je djelimično popunjen.

U njega su do 1. jula bili unijeti podaci za oko 7 od skoro 13 hiljada službenika i namještenika na koje se odnosi Zakon.

Kapaciteti institucija ključnih za primjenu novog ZDSiN-a i povezanih podzakonskih propisa takođe su nedovoljni.

Popunjenost predviđenih radnih mjesta u Upravnoj inspekciji i Upravi za kadrove je na kraju polugodišnjeg izvještajnog perioda bila tek oko pedeset procenata.

Kašnjenje u odgovoru na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, nepotpuni odgovori na ove zahtjeve, kao i neobjavljivanje spiskova zaposlenih od strane velikog broja državnih organa, otežavaju praćenje primjene Zakona.

Takođe, postoji potreba za efikasnim nadzorom njegovog sprovođenja, kako bi se spriječilo da se zloupotrebom angažovanja osoba za rad u državnim organima preko agencija za posredovanje u zapošljavanju obesmisli obaveza sprovođenja provjere sposobnosti kandidata za rad u državnim organima.

Milena Milošević,
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *