Saopštenje: Omogućiti uvid zainteresovanim odborima u nacrte pregovaračkih pozicija

Razmatranjem nacrta pregovaračkih pozicija isključivo na sjednicama, zatvorenim za javnost, jednog radnog tijela – Odbora za evropske integracije, Skupština neće moći na suštinski način da doprinese progresu u procesu pregovora.

Skupština Crne Gore, odnosno nadležni Odbor za evropske integracije, će na sjednici 19. februara, koja će biti zatvorena za javnost, razmatrati nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura. To će biti prvi nacrt sa kojim će se Odbor „upoznati“, jer je, zbog postizborne dinamike, poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno bez informisanja Skupštine i razmatranja nacrta pregovaračke pozicije za ovo poglavlje.

Iako je Vlada, prateći praksu zemalja koje su do sada pregovarale o članstvu u Evropskoj uniji, onemogućila uvid zainteresovane javnosti u sadržaj pregovaračkih pozicija, Skupština, opredjeljujući se za funkcionalniji model razmatranja ovih dokumenata, može sebi obezbijediti aktivniju ulogu i, samim tim, bolju kontrolu procesa pregovora. Naime, budući da je Odbor za evropske integracije isključen iz procesa provjere harmonizacije zakonodavstva, pa se usklađenost prijedloga zakona sa pravnom tekovinom EU razmatra u okviru radnih tijela koja su specijalizovana za tu oblast, razmatranje nacrta pregovaračkih pozicija u ovom tijelu će biti uskraćeno za raspravu o suštinskim pitanjima od značaja za tok pregovora. Zbog toga, kao optimalan se čini model po kome se pregovaračke pozicije razmatraju na zajedničkim sjednicama „matičnih“/zainteresovanih odbora i Odbora za evropske integracije. Za uspostavljanje ovog modela ne postoji, formalno, prepreka u Poslovniku Skupštine, a njime bi se unaprijedio kvalitet procesa pregovora, i uloga Skupštine u ovom procesu.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *