Saopštenje: Odbor za bezbjednost i odbranu pet mjeseci krši Zakon

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu nije donio Plan parlamentarnog nadzora za 2016. godinu, što je bila obaveza shodno Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Nadležni odbor za kontrolu sektora bezbjednosti je bio u obavezi da do kraja kalendarske godine donese godišnji plan parlamentarnog nadzora za narednu godinu. Tek je juče, 4. maja, na internet stranici Skupštine objavljena informacija da će sjednica Odbora biti održana naredne sedmice, koja će za jednu od tačaka dnevnog reda imati i usvajanje Plana parlamentarnog nadzora za 2016. godinu.

Odbor nije objavio nacrt Plana, te je time onemogućio zainteresovanim stranama da daju svoje predloge za unapređenje ovog dokumenta. Iako za to ne postoji zakonska obaveza, u skladu sa principima otvorenosti Skupštine i njenih radnih tijela pri donošenju ključnih dokumenata, nacrt Plana je trebalo objaviti u razumnom roku prije sjednice. Time bi se pružila prilika civilnom sektoru, akademskoj zajednici i ostalim relevantnim akterima da daju svoje viđenje Plana, kako bi ovaj dokument bio što što bolja osnova za efikasnu parlamentarnu kontrolu. Planom treba predvidjeti najrazličitiji set aktivnosti čiji je cilj da doprinesu unapređenju funkcionisanja ovog sektora, kao i da podstaknu reforme i temeljno i blagovremeno ispunjavanje obaveza iz integracionih procesa.

Plan parlamentarnog nadzora je obaveza kojom određuju ciljevi rada za narednu godinu, ali i stvaraju polazni indikatori na osnovu kojih se rad Odbora može procjenivati na kraju kalendarske godine.

Podsjećamo, jedan od ciljeva posebnog Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, donijetog krajem 2010. godine, je jačanje kontrole uloge Skupštine Crne Gore i efikasniji nadzor sektora bezbjednosti i odbrane s obzirom na represivni karakter ovog sektora.

Apelujemo na članove Odbora da u narednom periodu ažurno i u zakonskom roku ispunjavaju svoje obaveze, te da podnose veći broj inicijativa za primjenu kontrolnih mehanizama koji su im zakonom dati na raspolaganje. Konačno, izražavamo nezadovoljstvo činjenicom da se Odbor nije sastajao od sredine decembra prošle godine, upravo zbog činjenice da se radi o najvažnijem nadzornom tijelu Skupštine koje treba da uspostavi efikasnu kontrolu nad ključnim polugama vlasti u Crnoj Gori.

Aleksandra VAVIĆ
Saradnica na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *