Saopštenje: obrazložiti visinu materijalnih davanja

Institut alternativa smatra da Ministarstvo rada i socijalnog staranja mora obrazložiti na kojim analizama je zasnovalo predviđeni iznos materijalnih davanja u Predlogu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Tvrdnje Ministarstva rada i socijalnog staranja na skupštinskoj raspravi o Predlogu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti da Crna Gora ima najizdašnija materijalna u regionu i da nema mjesta njihovom povećanju, ostaju neosnovana ukoliko imamo u vidu da iznos materijalnog obezbjeđenja i dječijeg dodatka predstavlja skoro šestinu iznosa minimalne potrošačke korpe. Sva materijalna davanja su određena u fiksnom iznosu. Predviđena je mogućnost da se visina osnova za materijalno obezbjeđenje i visina određenih materijalnih davanja mogu utvrditi u većem iznosu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. Ovo znači da se usklađivanje visine materijalnih davanja prepušta odluci Vlade.

U obrazloženju Zakona Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije navelo bilo kakve analize, informacije ili objašnjenja na koji način je visina materijalnih davanja određena, što izaziva dodatnu sumnju u predložena rješenja. Utvrđivanje osnova i visine materijalnih davanja moralo je biti rezultat podrobne analize finansijskih i drugih pokazatelja sa kojom javnost nije upoznata. Smatramo da je potrebno da javnost zna razloge iz kojih su iznosi tih davanja utvrđeni na ovom nivou i da Ministarstvo mora obrazložiti i učiniti dostupnim sve napravljene analize. Ukoliko to ne učini, svi zahtjevi predstavnika civilnog sektora koji se zalažu za povećanje postojećih i uvođenje novih materijalnih davanja, ostaju opravdani.

Nije jasno na osnovu kakvih procjena i analiza se u obrazloženju Zakona tvrdi da će za njegovu primjenu biti potrebno manje finansijskih sredstava u odnosu na sredstva koja su se do sada izdvajala u skladu sa važećim Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Primjena novog Zakona podrazumijeva osnivanje Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i Fonda za socijalne inovacije pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, uvođenje socijalne inspekcije kao i transformaciju ustanova socijalne i dječije zaštite u cilju podsticanja razvoja socijalnih usluga, za šta je potrebno obezbijediti sredstva.

U obrazloženju Zakona se novi uslovi za refundaciju naknade zarade za porodiljsko i roditeljsko odsustvo opravdavaju boljom kontrolom i uštedom budžetskih sredstava, čemu dopinosi i ograničenje korišćenje prava na materijalno obezbjeđenje na devet mjeseci u toku jedne godine. Ušteda budžetskih sredstva nije opravdana ukoliko se ona vrši ograničavanjem korišćenja prava ukoliko korisnici (poslodavci i korisnici materijalnog obezbjeđenja) ispunjavaju zakonom propisane obaveze.

Smatramo da se najveće uštede u budžetu mogu ostvariti pravilnim usmjeravanjem sredstava i sprečavanjem zloupotreba prava, čemu će doprinijeti uspostavljanje informacionog sistema socijalnog staranja (socijalnog kartona).

Nakon uvođenja socijalnog kartona i usmjeravanja pomoći onima kojima je zaista potrebna, Ministarstvo neće imati opravdanje da iznos materijalnih davanja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva ne poveća i ne uskladi sa realnim troškovima života.

Dragana Radović
Istraživačica javnih politka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *