Saopštenje: Nezadovoljni smo odnosom Vlade prema nevladinom sektoru

Na poziv potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zorana Pažina, 10. maja 2017. smo prisustvovali sastanku u vezi sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama.

Sastanku su takodje prisustvovali i ministar finansija, Darko Radunović, ministarka za javnu upravu, Suzana Pribilović i načelnik Direkcije za organizaciju i nadzor državne uprave u ministarstvu za javnu upravu, Ivan Šikmanović.

Na sastanku smo ponovili stavove i argumente u vezi sa inicijativom Koalicije NVO Saradnjom do cilja za povlačenjem iz procedure predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o NVO i zakona o igrama na sreću i potrebom da se pitanje finansiranja projekata NVO iz državnog budžeta definiše sistemski i održivo. Ukazali smo na propuste u proceduri donošenja izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, koja je sprovedena iza zatvorenih vrata i čiji je rezultat ukidanje Fonda od igara na sreću. Istakli smo posljedice ukidanja ovog Fonda i finansijske podrške za projekte NVO koja se godinama obezbjeđivala, a bila usmjerena na pružanje servisa uglavnom ranjivim grupama, najviše osobama sa invaliditetom, programe neformalnog obrazovanja i druge projekte od javnog interesa.

Naglasili smo da se Vladina politika finansiranja projekata NVO mora voditi sistemski, te da strateškoj odluci o tome kako će i u kojoj mjeri Vlada podržavati projekte NVO treba da prethodi detaljna analiza o efektima podržanih projekata i programa NVO i objektivnom kvalitetu i potrebi tih programa.

Ukazali smo da je nezadovoljstvo ovim rješenjima prisutno gotovo bez izuzetka u nevladinom sektoru, te da su pored Koalicije NVO Saradnjom do cilja, slične inicijative uputile druge NVO kroz različite mehanizme.

Izrazili smo nezadovoljstvo opštim odnosom Vlade prema nevladinom sektoru, koji je, po našem mišljenju, sada lošiji nego ikad. Sa tim u vezi, ukazali smo na status Savjeta za razvoj NVO koji nije u funkciji od jula 2016. godine, na selektivnu primjenu propisa koji regulišu saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kao i organicen uticaj NVO na izradu i primjenu javnih politika. Ukazali smo da nedavno isključenje predstavnika MANS-a iz članstva radne grupe za Poglavlje 23 kao i kontinuirana kampanja diskreditacije NVO u pojedinim medijima ne doprinose boljim odnosima Vlade i NVO sektora.

Jasno smo, takođe, istakli da ovaj sastanak ne shvatamo kao odgovor na dopis 10 NVO članova/ica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, koji je još u decembru 2016. godine poslat predsjedniku Vlade, te da odgovor na taj dopis još uvijek čekamo.

Predstavnici Vlade nagovijestili su mogućnost novih rješenja u vezi sa spornim zakonima. Najavili su da će naše saopštene stavove uzeti dalje u razmatranje te nas, pisanim putem obavijestiti o novim mogućnostima intervencija kada su ovi zakoni u pitanju.

O svim daljima koracima blagovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine Koalicije NVO Saradnjom do cilja

Goran Đurović, predsjednik UO Koalicije NVO Saradnjom do cilja

Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

Stevo Muk, predsjednik UO Instituta Alternativa

Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *