Saopštenje: Neiskorišćeni kontrolni mehanizmi Skupštine

Pozivamo predstavnike parlamentarne manjine u svim skupštinskom radnim tijelima da iskoriste svoje pravo na dva “prohodna” kontrolna saslušanja u ovoj godini.

Pravo na prohodnost incijativa u Skupštini Crne Gore je opoziciji dato Poslovnikom Skupštine, kao i Zakonom o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Naime, prepoznajući važnost kontrole sektora bezbjednosti i odbrane i mogućnost blokade inicijativa manjine u Odboru za bezbjenost i odbranu od strane parlamentarne većine, Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane je 2010. godine predvidio prhodnost opozicione inicijative dva puta u godini. Zakonom je, dakle, propisano da će Odbor jednom u toku redovnog zasijedanja Skupštine, održati sjednicu na zahtjev jedne trećine članova Odbora, sa jednom temom dnevnog reda.

Po uzoru na ovo rješenje, i da bi se ojačala ukupna kontrolna funkcija Parlamenta, izmjenjen je Poslovnik Skupštine 2013. godine, i ovo pravo je dato opoziciji u svim odborima.

Međutim, u prvih šest mjeseci 2014. godine, samo u jednom odboru je iskorišteno pravo na “manjinsku” inicijativu i to Odboru za međunarodne odnose i iseljenike u vezi sa pitanjem Prevlake[1].

Stoga pozivamo parlamentarnu manjinu da u svim odborima u kojima još uvijek nisu iskoristili pravo na dva saslušanja, dogovorom opozicije o pitanju koje će predložiti, iniciraju kontrolu rada državnih organa i rasprave na teme od značaja.

Kada je u pitanju Odbor za bezbjednost i odbranu, opozicija u ovoj godini nije još uvijek iskoristila pravo na ta dva saslušanja. Naime, iako su u 2014. godini održana dva kontrolna saslušanja, jedno je inicrao Sindikat medija, a drugo poslanik Bulatović, u ime opozije, ali još 22. jula 2013. godine, pa je saslušanje odlagano do aprila ove godine.

U aprilu je, takođe, Odbor za antikorupciju inicirao prema Odboru za bezbjednost i odbranu održanje zajedničke sjednce u vezi sa aferom Telekom, ali ova aktivnost još uvijek nije realizovana.

Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane daje na raspolaganje Odboru za bezbjednost i odbranu veoma važne mehanizme za kontrolu institucija sektora bezbjednosti i odbrane koji se, međutim, nedovoljno koriste. To potvrđuje činjenica da u ovoj godini nije bilo kontrolnih posjeta institucijama, a konsultativnih saslušanja na inicijativu Odbora nije bilo još od 2011. godine.

Dina Bajramspahić
istraživačica javnih politika

[1] Podatak dobijen od Službe Skupštine Crne Gore, 1. avgusta 2014. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *