Saopštenje: Nacrt Zakona o javnim nabavkama postoji, ali i ne postoji

Uprava za javne nabavke tvrdi da ne posjeduje Nacrt Zakona o javnim nabavkama, već samo njegovu radnu verziju, iako se u Izvještaju o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, navodi da je «Nacrt pripremljen i dostavljen relevantnim institucijama na dalje usaglašavanje».

Nakon što smo u Izvještaju o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 u 2016. godini pročitali da je Nacrt Zakona o javnim nabavkama pripremljen i dostavljen relevantnim institucijama na dalje usaglašavanje, tražili smo Upravi za javne nabavke ovaj dokument kroz zahtjev za slobodan pristup informacijama.

Međutim, iz Uprave su nam danas odgovorili da nisu u posjedu dokumenta u formi Nacrta, te da posjeduju samo njegovu «radnu verziju iz razloga jer se i dalje radi na nacrtu Zakona o javnim nabavkama».

To kažu iz Uprave za javne nabavke, institucije nadležne za razvoj, monitoring i evaluaciju javnih politika u ovoj oblasti i direktno uključene u proces pripreme novog zakona, čije je usvajanje Strategijom razvoja sistema javnih nabavki 2016-2020 bilo predviđeno za prvi kvartal ove godine.

Osim što se očigledno kasni sa realizacijom ove aktivnosti, ovakve kontradiktorne informacije dovode u pitanje istinitost i zvaničnog Vladinog izvještaja i navoda Uprave, pa se nameće pitanje koliko se Vlada ozbiljno posvetila pripremi ovako važnog pravnog akta koji se mora uskladiti sa EU direktivama koje regulišu oblast javnih nabavki.

Čuvanje dokumenta daleko od očiju javnosti i odbijanje da širu stručnu javnost uključe u njegovu pripremu na vrijeme, ne uliva povjerenje da su nadležne institucije spremne da ozbiljno pristupe ispunjenju ove obaveze koja proizilazi iz procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Isti zahtjev kojim smo se obratili Upravi za javne nabavke, uputili smo i Ministarstvu finansija, formalnom predlagaču Zakona o javnim nabavkama, 21. marta, ali još uvijek nismo dobili odgovor iako je zakonski rok za postupanje po zahtjevu istekao juče.

Pozivamo Upravu za javne nabavke i Ministarstvo finansija da informišu javnost dokle se stiglo sa pripremom Zakona o javnim nabavkama i da jednom zauvijek stave tačku na praksu skrivanja ovako važnih dokumenata od očiju javnosti.

Ana Đurnić
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *