Saopštenje: Memorandum o saradnji za Agencijom za zaštitu ličnih podataka

Agencija za zaštitu ličnih podataka i NVO „Institut Alternativa“ su dana 7. septembra 2012.godine zaključili Memorandum o budućoj saradnji.

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO Instituta alternativa u zajedničkom cilju podizanja nivoa svijesti o značaju prava na zaštitu ličnih podataka.

Strane potpisnice ovog Memoranduma će obezbjediti redovno i blagovremeno informisanje u vezi sa aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko zajednički ocijene potrebu, organizovaće okrugle stolove i druge skupove usmjerene ka promovisanju prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Potpisnice ovog Memoranduma će sarađivati na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata od zajedničnog interesa.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA
NVO INSTITUT ALTERNATIVA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *