Saopštenje: Koga štiti Zaštitnik?

Nakon više pokušaja, nismo uspjeli da dođemo do osnovnih informacija o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u posljednjih 6 godina

Od organa koji štiti interese države i njenu imovinu, a posredno njenih građana, nije moguće dobiti informacije o nekim od ključnih aktivnosti, koje bi Zaštitnik trebalo da sprovodi. Koristeći se pogrešnim tumačenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ova institucija uskraćuje javnost za informacije o svom radu.

Institut alternativa je zahtjevom za slobodan pristup tražio sva pravna mišljenja koje je Zaštitnik izdao u periodu od 2010. do danas. Tražena pravna mišljenja odnose se na zaključenja ugovora i mišljenja o drugim imovinsko – pravnim pitanjima, a koje je Zaštitnik, po slovu Zakona o državnoj imovini, dužan da da na zahtjev organa čija imovinska prava i interese zastupa.

Tumačeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama na restriktivan način, Zaštitnik je svoja dokumenta sakrio od javnosti na taj način što nam je tražio da navedemo oznake dokumenata koje tražimo. Mi te oznake, međutim, ne možemo znati za neobjavljena dokumenta. Time smo stavljeni u paradoksalnu situaciju, koja pojednostavljeno izgleda ovako: moramo unaprijed da znamo odgovor na pitanje koje smo postavili.

Pored žalbe koju će Institut alternativa uložiti na ovakvo rješenje, imamo obavezu da javno reagujemo na ovakvu netransparentnost rada organa koji treba da štiti imovinsko-pravne interese Crne Gore.

Netransparentnosti rada i nedostupnosti ovog organa doprinosi činjenica da je jedini kontakt podatak Zaštitnika broj telefona koji se nalazi na internet stranici Ministarstva finansija. E-mail adresa Zaštitnika nije dostupna, kao ni vodič za slobodan pristup informacijama, što je obaveza shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Kako loše zakonsko rješenje Zakona o državnoj imovini ne određuje rok za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o radu ovog organa, još nismo u mogućnosti da vidimo šta je to Zaštitnik radio tokom prethodne godine.

Apelujemo na Zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa da o rezultatima svojeg rada ažurno obavještava javnost, da tražena pravna mišljenja učini dostupnim i da svoju ulogu u zaštiti budžeta Crne Gore ispunjava na proaktivniji način.

Zakon o državnoj imovini je jasan – nadzor nad njim vrši Ministarstvo finansija, koje ovim putem pozivamo da iskoristi svoje nadležnosti i zahtijeva godišnji izvještaj o radu organa koji je dužan da štiti imovinsko-pravne-interese Crne Gore.

Ukoliko se praksa netransparentnog rada i zloupotreba Zakona o slobodnom pristupu informacijama nastave, sa pravom ćemo nastaviti da pitamo: Koga to štiti Zaštitnik?

Aleksandra VAVIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *