Saopštenje: Kako su opštine trošile novac u 2012. godini?

Tek deset opština je do sada usvojilo završni račun budžeta za 2012. godinu. Iako smo uveliko zašli u drugu polovinu 2013. godine, još uvijek nemamo potpune informacije o tome kako su opštine prikupljale i trošile sredstva u prethodnoj godini.

Dakle, još uvijek ne znamo kako su sve opštine trošile i prikupljale novac u 2012. godini, ne znamo što je od planiranog i izvršeno, a sasvim je moguće da to nećemo saznati još dugo vremena: Neke opštine (kao npr. Budva, Plav, Kolašin) su završne račune budžeta za 2011. usvojile tek početkom ove godine.

Razlozi za ovakvu situaciju su brojni i idu od kršenja rokova od strane lokalnih izvršnih vlasti, preko nezainteresovanosti odbornika za budžetska pitanja do nedostataka u zakonskom okviru koji ne podstiču transparentnost budžeta.

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, lokalne vlasti su obavezne da do kraja maja tekuće godine, skupštini opštine predaju prijedlog završnog računa opštine za prethodnu godinu. Zakonski okvir ne propisuje propisan rok za usvajanje završnog računa budžeta od strane lokalnog parlamenta.

Zakonski okvir takođe ne predviđa obavezu lokalnih vlasti da u toku godine izvještava skupštinu opštine o izvršenju budžeta, što znači da ni odbornici ni javnost nemaju informaciju o izvršenju budžeta tokom cijele godine na koju se budžet odnosi.

Takođe, skoro da je sasvim beskorisno krajem ove godine raspravljati o finansijama iz prethodne godine. Kasnim razmatranjem završnog računa u većini opština se obesmišljava svrha njegovog usvajanja od strane lokalnog parlamenta, tj. kontrole budžeta od strane odbornika.

Završni račun je, kao konačna slika izvršenja budžeta, najvažniji instrument za kontrolu lokalnih budžeta. On predstavlja ključni budžetski dokument preko kojeg odbornici i građani ostvaruju uvid u finansijske tokove opštine.

Za budžetsku transparentnost, ključno je blagovremeno objavljivanje informacija. Lokalne samouprave koje to nisu uradile do sada (većina, njih 11) moraju što prije usvojiti završne račune budžeta za 2012. i konačno objaviti kako je trošen novac građana u prethodnoj godini.

Marko SOŠIĆ
Istraživač javnih politika

Sveobuhvatne podatke o lokalnim finansijama možete pronaći na portalu Instituta alternativa, www.MojGrad.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *