Saopštenje: Javna preduzeća i ustanove van domašaja reformi

Obraćanja građana Institutu alternativa ukazuju na to da je problem neregulisanog zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama vrlo izražen, iako zanemaren od strane Vlade.

Vlada je opseg jasne i relativno strožije primjene pravila zapošljavanja svela svega na nekoliko procenata javnog sektora, dok se na zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima u velikom broju javnih preduzeća, ustanova i tzv. agencija primjenjuju samo labava pravila iz Zakona o radu i iz mnoštva posebnih zakona.

IA je u decembru nadogradio svoj sajt “Moja uprava” (mojauprava.me), u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, uz podršku Evropske unije. Sajt omogućava građanima da podijele probleme pri ostvarivanju prava pred našom upravom. Međutim, iako se ova Internet stranica odnosi samo na javnu upravu (organe državne i lokalne uprave i tzv. regulatorna tijela), građani nam vrlo često ukazuju i na probleme u javnim preduzećima i ustanovama.

U jednom slučaju, upućuje se na neregularnosti angažovanja higijeničarke u Elektroprivredi Crne Gore, i rada na “crno” za, kako se tvrdi, 50 eura. U jednom od obraćanja, građani takođe tvrde da je konkurs za direktora/direktoricu Biblioteke Univerziteta Crne Gore, “personalizovan” na način što propisuje uslove koji odgovaraju samo jednoj osobi a koji nisu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Ovi slučajevi su samo pokazatelj nedovoljne regulacije upravljanja ljudskim resursima u našem javnom sektoru, i nedovoljne spremnosti da se neophodne reforme sprovedu na svim nivoima.

Prema procjenama IA, propisi o državnim službenicima i namještenicima koji predviđaju određene, iako nesavršene, standarde zapošljavanja i napredovanja, odnose se tek na sedminu crnogorskog javnog sektora – oko 8.000 zaposlenih, uglavnom u organima državne uprave i administraciji sudstva, tužilaštva, Skupštine i Predsjednika, i u drugim državnim organima.

Ostatak javnog sektora, koji prema poslednjim podacima broji oko 56.000 zaposlenih, je neregulisan, naročito u oblastima zapošljavanja i napredovanja, koje, sudeći prema dosadašnjim praksama, predstavljaju oblasti naročito podložne za korupciju, nepotizam i nedozvoljeni politički uticaj. IA će u narednom periodu dodatnu pažnju posvetiti opsegu crnogorske “javne službe” i preporukama za unapređenje upravljanja ljudskim resursima, ne samo u državnoj upravi, već i u lokalnoj samoupravi, agencijama, javnim preduzećima i ustanovama, s obzirom na to da sadašnje stanje nije usaglašeno sa standardima dobrog upravljanja.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *