Saopštenje: Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki

Institut alternativa, uz podršku Demokratske komisije za male grantove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, implementira projekat “Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki u Crnoj Gori”.

Uloga Skupštine u praćenju sprovođenja Zakona o javnim nabavkama je ograničena. Skupštinski odbori ne raspravljaju o godišnjim izvještajima Ministarstva finansija u dijelu koji se odnosi na javne nabavke, niti o izvještaju o radu Uprave za javne nabavke. Diskusija u parlamentu o godišnjem budžetu je, takođe, ograničena u odnosu na proces planiranja javnih nabavki. Efikasno planiranje, upravljanje i kontrola sistema javnih nabavki su u neposrednoj vezi sa borbom protiv korupcije, ali i planiranjem budžeta, pa je otuda od posebnog značaja dodatno ojačati skupštinske mehanizme za nadzor.

Imajući u vidu navedeno, IA je pokrenuo projekat koji ima za cilj osnaživanje parlamentarne kontrole sistema javnih nabavki u Crnoj Gori i to putem povećanja kapaciteta Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa od značaja za postupke javnih nabavki, kao i za održavanje redovnih saslušanja u vezi sa postupcima javnih nabavki. U pravcu postizanja definisanih ciljeva u okviru projekta će biti osmišljen vodič za parlamentarni nadzor sistema javnih nabavki na osnovu dobrih praksi kontrole javnih nabavki zemalja EU i zemalja u okruženju, kao i na osnovu parametara za efikasnu kontrolu koji će biti definisani u okviru projekta.

Vodič za efikasniju parlamentarnu kontrolu sistema javnih nabavki će biti dizajniran u saradnji sa članovima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i ostalim akterima uključenim u postupke, praćenje i kontrolu javnih nabavki (predstavnici Uprave za javne nabavke, Ministarstva finansija, Odbora za antikorupciju, Državne revizorske institucije, civilnog sektora, itd).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *