Saopštenje: Izmjene Zakona o javnim nabavkama predstavljaju napredak, ali nedovoljan

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ne propisuje nadležnost za kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora o javnim nabavkama, ne ispunjava obaveze koje su definisane Akcionim planom za poglavlje 23, ne uređuje na adekvatan način važna pitanja u ovoj oblasti, pa samim tim zahtijeva dodatna unapređenja.

Iako izmjene Zakona o javnim nabavkama donose određena poboljšanja u pogledu definisanja postupaka, skraćenja rokova i unapređenja transparentnosti, propušteno je uređenje važnih pitanja.

Problematično je i diskutabilno predloženo rješenje po kojem je službenik za javne nabavke član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, zbog obima posla, potencijalne pristrasnosti u odlučivanju, odnosno nemogućnosti određivanja zamjenika kod određenih naručioca, kao i rješenja o dostavljanju žalbe na postupak isključivo preko naručioca i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javnih nabavki.

Ukidanje nadležnosti Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u pogledu nadzora nad postupcima javnih nabavki vrijednosti preko 500 000 eura, kao i jačanje nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove zahtijevaju prioritetno jačanje kapaciteta inspekcije. Međutim, bez obzira na proširivanje nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, trenutnim uređenjem nije utvrđena nadležnost za nadzor nad sprovođenjem zaključenih ugovora o javnim nabavkama, što je glavni problem na koji ukazuje Evropska komisija u oblasti javnih nabavki, dok je unapređenje ove kontrole jedno od mjerila za napredovanje u pregovorima u okviru poglavlja 23. Stoga je na ovu preporuku potrebno što prije odgovoriti.

Proširenoj listi odgovornosti za naručioce neophodno je dodati prekršajnu odgovornost za one koji ne dostavljaju izvještaje o javnim nabavkama u kontinuitetu, izvještaje o kršenju antikorupcijskih pravila ili dostavljaju netačne i nepotpune podatke.

Komentar Instituta alternativa na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u cjelini možete preuzeti ovdje.

Jovana MAROVIĆ

Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *