Saopštenje: Intenzivirati reformu državne uprave

Državnu upravu u Crnoj Gori još uvijek karakteriše glomaznost, visoka politizovanost i manjak administrativnih kapaciteta. Zbog toga konstantno opada povjerenje građana u njen rad. Na osnovu podataka istraživanja javnog mnjenja koje je u okviru rada na analizi Reforma državne uprave u Crnoj Gori – Između ambicioznih planova i realnih mogućnosti sproveo Institut alternativa u saradnji sa Ipsos Strategic Marketing-om, gotovo 2/3 ispitanih građana smatra da se u institucijama državne uprave upravlja pod političkim uticajem. Više od polovine ispitanika misli da se upravljanje vodi partikularnim umjesto u skladu sa javnim interesom. Manjak finansijskih sredstava za realizaciju programa i aktivnosti države, korupcija i loša organizacija rada su tri najznačajnija faktora koja opterećuju rad i funkcionisanje državne uprave po mišljenju građana Crne Gore.

Stav Evropske komisije, u Izvještaju o napretku za 2012. godinu, po kojem je Crna Gora ostvarila izvjesne rezultate u daljem sprovođenju reforme državne uprave i njene depolitizacije, ali da je neophodno finalizovati sveobuhvatan plan njene reorganizacije, usvojiti nova i osnažiti primjenu usvojenih zakonskih rješenja, otvara niz pitanja. Unaprijeđeni zakonski okvir se nedovoljno sprovodi u praksi, dok nova rješenja o zapošljavanju, usavršavanju i napredovanju u službi tek treba da počnu sa implementacijom. Iako novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima koji reguliše ova pitanja uvodi značajna poboljšanja u odnosu na prethodni zakonski okvir, i dalje ostavlja, izuzetno, prostor za diskrecionu odluku starješine o izboru kandidata za zapošljavanje. Ovakvo rješenje može biti ograničavajuće u pravcu eliminisanja svesprisutne politizacije. Najzad, normativni okvir za reformu i funkcionisanje sistema državne uprave će biti zaokružen tek nakon što zakoni o Vladi i agencijama budu usvojeni.

Napore u pravcu reforme državne uprave je potrebno osnažiti i intenzivirati. Jasno pozicioniranje političke i operativne koordinacije reforme; utvrđivanje preciznih smjernica i rokova za izvještavanje o primjeni Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njeno sprovođenje; unapređenje plana za reorganizaciju i njegova dosledna primjena, kao i donošenje strategije za privlačenje i zadržavanje najboljeg kadra, su samo neki od neophodnih koraka koje treba preduzeti kako bi se crnogorska državna uprava “transformisala” u modernu i funkcionalnu.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *